+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Obavještavaju se kandidati da će se prijemni ispit za upis na I godinu I ciklusa studija  na  Mašinski  fakultet  Univerziteta  u  Zenici održati   u  ponedjeljak, 04.07.2016. godine sa početkom u 9.00 sati.
Napomena:
–  Kandidat  je  dužan  na  prijemnom  ispitu  da  predoči  lične  isprave  (lična karta, pasoš)
–  Predložak  pripremljen  od  strane  Komisije  kandidat  dobiva  od  profesora koji provodi postupak Prijemnog ispita na dvolisnici na kojoj aplikant vrši rješavanje zadataka.
–  Aplikant može koristiti na prijemnom ispitu samo: olovku, gumicu, linijar, trokut, šestar (ne koristise kalkulator i mobitel).
–  Ukupan broj bodova jeste 40. Aplikant mora osvojiti najmanje 20 bodova za prolaz.
–  Vrši se bodovanje postupka i tačnosti riješenog zadatka

Tematske cjeline za pripremu aplikanata sa formom predloška prijemnog ispita

Zadaci za  vježbu – područje procjene tehničkih sklonosti i logiciranja

Zadaci za vježbu – matematika

 

Arhive

Share This