+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

NAJAVA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

by | nov 1, 2018 | Obavještenja

Obavještavaju se zainteresovani da će kandidat mr. Mustafa Hadžalić, dipl. inž. maš. dana 2. novembra (petak), braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Razvoj algoritma za određivanje integriteta i vijeka trajanja strukturnih elemenata izvoznih postrojenja“.

pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Fadil Islamović, redovni profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, naučna oblast: Opšte mašinstvo – konstrukcije, predsjednik,
  2. sc. Dušan Vukojević, profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Otpornost materijala, Mehanika 1, Mehanika 2, mentor i član,
  3. sc. Mirsada Oruč, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana Metalni materijali i grana Karakterizacija metalnih materijala, komentor i član.

Zamjenik člana:

Dr.sc. Fuad Hadžikadunić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Mašinske konstrukcije,

Odbrana će se održati 02. novembra 2018. u 10.00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Univerziteta u Zenici.
Odbrana doktorske disertacije je javna. Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Službi sekretarijata Mašinskog fakulteta u Zenici u vremenu od 10-14 sati.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This