+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

NAJAVA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

by | nov 1, 2018 | Obavještenja

Obavještavaju se zainteresovani da će kandidat mr. Muamer Terzić, dipl. inž. maš. dana 3. novembra (subota), braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Probabilistički pristup određivanju pouzdanosti debelostijenih posuda pod pritiskom“.

pred Komisijom u sastavu:

pred komisijom u sastavu:

  1. sc. Fuad Hadžikadunić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Mašinske konstrukcije, predsjednik,
  2. sc. Mustafa Imamović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predmet: Teorija mehanizama i mašina, mentor i član,
  3. sc. Nenad Gubeljak, redovni profesor Fakulteta za strojnišvo Univerziteta u Mariboru, naučna oblast: Strojarske konstrukcije, član.
  4. sc. Nedeljko Vukojević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Mašinski elementi i konstrukcije, komentor i član

Zamjenik člana:

Dr.sc. Josip Kačmarčik, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Otpornost materijala

Odbrana će se održati 3. novembra 2018. u 11.00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Univerziteta u Zenici.
Odbrana doktorske disertacije je javna. Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Službi sekretarijata Mašinskog fakulteta u Zenici u vremenu od 10-14 sati.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This