+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Međunarodna naučno-stručna konferencija “ETIKUM 2018”

by | dec 14, 2018 | Posjete

U periodu 06-08. decembar 2018. godine, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, odražana je XII naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “ETIKUM 2018”. Na ovoj konferenciji, nakon uvodnih referata, i dodjele nagrade „Prof. dr Janko Hodolič“ za najboljeg mladog istraživača, izlaganja su nastavljena prema programu skupa u više radnih sekcija prema sljedećim tematskim oblastima:

  • Metrologija i kontrola kvaliteta u proizvodnom inženjerstvu
  • Metrologija i kontrola kvaliteta u biomedicinskom inženjerstvu
  • Metrologija i kvalitet u zaštiti životne sredine

Na radnom dijelu konferencije prezentirano je oko 50 naučno-stručnih radova.

Na konferenciji su učešće uzeli autori iz nekoliko zemalja regiona. S Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ispred Katedre za inženjersku ekologiju, u okviru radnog programa konferencije aktivno su učestvovali Doc. dr. Nusret Imamović, dr. sc. Vehid Birdahić i dr. sc. Muvedet Šišić, gdje su prezentirali svoja istraživanja kroz dva rada:

  • Uticaj primjene sistema okolinskog upravljanja na emisije polutanata u okoliš, i
  • Advantages of bioreactor in the process of controlled composting biowaste.

Za više informacija koje se odnose na sadržaj ostalih radova prema datim oblastima moguće je pronaći na sljedećoj web stranici: http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/index.php/etikum

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This