+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Laboratorija za primijenjene mehanike
Šef laboratorijeV.prof.dr. Elma Ekinović
eelma@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacV.prof.dr. Nedeljko Vukojevic
vukojevicn@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449121
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE

U okviru svog višegodišnjeg naučno-istraživačkog i stručnog rada djelatnici ove Laboratorije realizovali su niz naučno-istraživačkih i stručnih radova kako za potrebe privrednih subjekata tako i onih iz oblasti fundamentalnih istraživanja. Svoju naučno-istraživačku i stručnu djelatnost Laboratorij realizuje u oblastima:

 • mjerenje i analiza napona i deformacija (statička i dinamička),
 • mjerenje pomjeranja, ubrzanja, sile, pritiska,
 • mjerenja zaostalih napona automatskim i drugim principima,
 • mjerenja zasnovanih na i impulsnim i stroboskopskim efektima,
 • ultrazvučna ispitivanja,
 • ispitivanja debljine stjenke,
 • ispitivanja opreme pod pritiskom,
 • numeričke analize kompleksnih sistema,
 • vibrorelaksacija zaostalih naprezanja,
 • fotoelastimetrija,
 • istraživanje, projektovanje, razvojni projekti, ekspertize, konsultantske usluge, recenzije, seminari

Potrebno je napomenuti da pored naučno istraživačke i stručne djelatnosti sa aplikacijama u industriji Laboratorij jeste namijenjen za edukaciju studenata svih nivoa obrazovanja. U tom smislu kapaciteti Laboratorija se koriste za laboratorijske vježbe dodiplomskog i magistarskog studija, a znatan je broj istraživanja urađenih vezano za izrade diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

NAJVAŽNIJE REFERENCE

Kao značajne reference koje odražavaju kvalitetnost usluga, tehničku opremljenost i kvalifikovanost Laboratorija i osoblja mogu se navesti preko 200 primijenjenih istraživanja i ekspertiza za potrebe privrednih subjekata, kao i širok spektar obrađenih tehničkih sistema (posude pod pritiskom, mosne dizalice, građevinske dizalice, transporteri, mostovne konstrukcije, kompenzatori na kotlovima, akumulatorske posude pumpnih stanica, vertikalne rudarske bušilice, rudarski liftovi, postolje vagona, teleskopske tribine sportskih dvorana, mašine različitih tipova i namjena, postolja reduktora, noseće konstrukcije različitih tipova, itd.) Veoma je veliki broj privrednih subjekata sa kojima smo imali čast surađivati, od kojih se mogu izdvojiti npr: pogoni željezare u Zenici, rudnik, termoelektrana i cementara u kaknju, te niz privrednih subjekata u privlatnom vlasništvU.

Naš rad je usklađen sa odgovarajućim propisima, standardima i preporukama iskazanim kroz korištenje odgovarajućih ISO, EN, i BAS standarda i preporuka. Osnovne značajke rada Laboratorija su kvalifikovanost, kvalitet, brzina, i prilagođenost potrebama naručioca.