+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za okolinski monitoring
Šef laboratorijeProf.dr. Goletić Šefket
goletic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacDoc.dr. Nusret Imamović
nimamovic@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449124
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE
Katedra za inženjersku ekologiju formirala je ekološki laboratorij u okviru Mašinskog fakulteta u Zenici. Vizija osnivanja laboratorije je da se u okviru njenog domena izvodi praktična nastava i naučno istraživaćki rad.
U okviru aktivnosti, koje se vode na Univerzitetu za opremanje i obogaćivanje laboratorija, izvršila je se nabavka potrebne opreme za kompletiranje laboratorija za okolinski monitoring, kako bi se ista obezbijedila za kvalitetno izvođenje praktične nastave i naučno-istraživačkog rada, te pružanje usluga na tržištu. U tom smislu potrebno je napomenuti da su predstavnici Katedre za inženjersku ekologiju već uključeni u pripreme određenih nacionalnih programa monitoringa u pojedinim oblastima okoliša. Katedra smatra da zbog kadrovskih i tehničkih uvjeta (laboratorijskih – uz dopunu opreme) postoje realne pretpostavke da se laboratorija uključi u određene vrste okolinskog monitoringa na nacionalnom nivou. Isto tako, sve su veći zahtjevi i za monitoring u oblasti okoliša i na lokalnom i regionalnom nivou.
Namjena kompleksa laboratorije da se uskoro pokrene procedura akreditacija laboratorija za okolinski monitoring, što bi imalo višestruke pogodnosti i za Univerzitet

Laboratorija za okolinski monitoring raspolaže sa sljedećom opremom:

 • Analizator dimnog plina, tipa TESTO-350 XL, 1kom;
 • Gravimetrijski mjerač koncentracije prašine, tipa SICK GRAVIMAT SHC501, 1 kom;
 • “Sampler” za uzorkovanje otpadnog plina i SO2, tipa AGL AIRTESTING, 1 kom;
 • M-tipa višeelmentni uzorkivač, tipa AGLAIRTESTING, 1 kom;
 • Sistem za okolinski monitoring kvaliteta zraka, tipa AIRPOINTER, 1 kom;
 • Gasni Hromograf, tipa air TOXICBTX5H, 1 kom;
 • Monitor ambijentalnih partikula, tipa TEOM 1400AB, 1 kom;
 • Filterski dinamični mjerni sistem, tipa Series 8500 FDMS, 1kom;
 • Višeparametarski mjerni instrument, , tipa Multi 350 set, 1 kom;
 • IR sepktrofotomeatr, tipa Spectrum 100, 1 kom;
 • Peristalic pumpa, 1 kom;
 • Hidrometrijska lopatica (krilo), tipa: RHCM 445 500, 1kom.