+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine
Šef laboratorijeProf.dr. Sabahudin Ekinović
sekinovic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacV.asist.mr. Edin Begović
ebegovic@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449135
Fax+387 (0)32 246612
Info

Šta je LORAM?
LORAM je laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koja djeluje u sklopu Katedre za proizvodne tehnologije.

NAMJENA
LORAM laboratorija je namjenjena za edukaciju studenata svih nivoa obrazovanja, naučno-istraživački rad i proizvodnu djelatnost. LORAM pruža praktičnu podršku studentima pri izučavanju i savladavanju problema iz oblasti proizvodnog mašinstva. Kroz nastavne aktivnosti koje se izvode u LORAM-u studentima se daju neophodna znanja iz postupaka i načina obrade materijala, te na taj način olakšava njihovo uključenje u proizvodne procese u industriji kao i sposobnosti i vještine neophodne za pokretanje vlastitih poslova

ŠTA LORAM NUDI?
Osim edukacije studenata LORAM nudi sljedeće:

 • Obrazovne seminare iz područja obrada metala sa demonstracijom,
 • Proizvodne usluge obrade veoma tvrdih materijala (preko 60 HRC) visokobrzinskim glodanjem na 5-osnom GDM Gildemeister Deckel Maho obradnom centru,
 • Proizvodne usluge visokobrzinskog struganja-glodanja,
 • Proizvodne usluge završne obrade veoma mehkih materijala (< 100 HB),
 • Projektovanje tehnoloških postupaka obrade,
 • Ispitivanje tačnosti mašina na principu laserske interferometrije – Renishaw ML-1o laser (linearna preciznost, ugaona odstupanja, upravnost osa kretanja, ravnost stola….),
 • Brzu detekciju stepena tačnosti mašine na principu QC10 Ball-bar sistema,
 • Easy Laser D525 za određivanje geometrijskih parametara mašine,
 • Kompenzaciju izmjerene greške CNC mašine korištenjem Error Compensation Software, bez intervencije na mehaničkim elementima sistema,
 • 3D CAD design Vaših proizvoda u softverskom paketu SolidWorks, generisanje mašinskog G-koda, za obradu komplikovanih oblika i izradu istih na visokobrzinskoj 5-osnoj glodalici,
 • Analiza tehnološkog procesa i pomoć pri izboru mašinskog parka,
 • Projektovanje posebnih pomoćnih pribora,
 • Sistematsko ispitivanje obradljivosti konstrukcionih materijala s aspekta postojanosti alata, i kvaliteta obrađene površine, sila rezanja, temperature rezanja i oblika strugotine,
 • Mjerenja hrapavosti obrađenih površina. 3D snimanje optičkim alatnim mikroskopom,
 • Izbor alata, optimizacija režima obrade i geometrije alata,
 • Edukacija u području primjene CAD, CAM, CIM programskih paketa…

Loram je mjesto na kom se uz obostranu korist i zadovoljstvo susreću obrazovno-naučna institucija i privredni subjekti.