+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Konkurs za studente za mobilnost u 2019/20. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Haenu, Španija

by | jun 6, 2019 | Obavještenja

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-

Univerzitet u Haenu, Španija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u akademskoj 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Haenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 Polje studija: sva polja studija

Broj studenata: 9

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar 2019/20

Rok za prijavu: 17.06.2019.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju španskog/engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  6. Prijedlog Ugovora o učenju

 Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/ HAEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata18.06.2019.godine u 14h.  Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/17/53; http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This