+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom 2024/25. godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Jaenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici (u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku)

Godina studija: I i II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2024/25

Rok za prijavu:  15.04.2024.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Transkript sa prosjekom ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • CV na engleskom jeziku
  • Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (potvrda može biti izdata od strane predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  • Prijedlog Ugovora o učenju (dostupan na web stranici https://unze.ba/medunarodna-saradnja/# pod “Dokumenti”) odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu (za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu https://unze.ba/medunarodna-saradnja/kontakti/)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba sa naznakom ERASMUS/Jaen.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata, Termin će biti naknadno objavljen. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba ; elma.isakovic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:
https://www.ujaen.es/internacional/
https://www.ujaen.es/estudios
https://www.ujaen.es/la-universidad/los-campus
https://www.ujaen.es/internacional/informacion-academica/cursos-de-idiomas

Arhive

en_USEN
Share This