+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
  • Želiš raditi na zanimljivim projektima u opuštenoj atmosferi iDEAlab laboratorija?
  • Imaš originalne ideje?
  • Posjeduješ vještine skiciranja, 3D modeliranja, kompjuterske animacije i vizualizacije?
  • Dobro pišeš i govoriš engleski jezik?

PRIJAVI SE NA

KONKURS za izbor Kreativnog tima iDEAlab laboratorije za 2016. godinu

Preuzmi i elektronski popuni prijavni obrazac

Prijavu proslijedi na konkurs2016@idealab.unze.ba

KONKURS ostaje otvoren do 20. maja 2016. godine

Arhive

Share This