+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

 

KONKURS

za imenovanje studenata Univerziteta u Zenici na funkcije predsjednika Asocijacija studenata po organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici.

 

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici,

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

 

Prijava na prethodno navedene funkcije treba da sadrži:

– biografiju sa sljedećim podacima:

  • lični podaci sa fotografijom kandidata,
  • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
  • kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

 

Rok za dostavljanje prijava je petak 14.10.2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.

 

Unija studenata Univerziteta u Zenici

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This