+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Konkurs/natječaj za prijavu radova za učešće na događaju “EV-Week 2024”

by | nov 8, 2023 | Dešavanja, Konkursi

Fondacija “prof. dr. Boran Pikula” raspisuje

Konkurs/natjećaj za prijavu radova za učešće na događaju “EV-Week 2024”

u okviru “Sati studentskih ideja”

Uslovi za prijavu:
1. Pravo učešća imaju studenti/ce tehničkih fakulteta sa područja Bosne i Hercegovine
2. Jedan student može učestvovati samo jednim radom (individualno ili u grupi studenata)
3. Prijava se vrši slanjem sažetka (abstrakta) ili finalne verzije rada. Rok za slanje sažetka je do 31.12.2023.
godine, a finalni rad se mora dostaviti do 15.01.2024. godine.
4. Sažetak i finalni rad se šalju u elektronskoj formi na mail adrese: info@fondacijaboranpikula.ba i
info@ev-week.ba.
5. Teme rada su dostupne na www.fondacijaboranpikula.ba, u dokumentu Struktura prijavljenih radova u okviru programa “Sati studentskih ideja”
6. Pravila nagradnog programa su dostupna na web stranici www.fondacijaboranpikula.ba

Nagradni fond:
Ukupni nagradni fond iznosi 1500,00 KM, raspoređen na slijedeći način:
– 1. mjesto: 700,00 KM
– 2. mjesto: 500,00 KM
– 3. mjesto: 300,00 KM

Kriteriji za ocjenjivanje radova:
Radovi će se ocjenjivati bodovanjem od strane Komisije. Bodovi će se dodijeliti u slijedećim kategorijama:
– Kvalitet rada sa metodološkog, stručnog i naučnog aspekta
– Uticaj rada/ideje na društvo
– Praktična primjenjivost u BiH

Izbor pristiglih radova bit će objavljen u zajedničkoj zbirci. Svi autori čiji će radovi biti zastupljeni u zajedničkoj zbirci
ustupaju pravo objavljivanja bez novčane nadoknade i stiču pravo na jedan besplatan primjerak zbirke.
U okviru prijave, obavezno navesti:
– ime i prezime studenta/ice ili grupe studenata
– naziv visokoškolske ustanove
– broj telefona studenta, te adresu stanovanja.

Rezultati će biti objavljeni na web stranicama Fondacije i EV-Week 2024 i u jednom štampanom sredstvu
informisanja.

Pobjednici će o rezultatima biti obaviješteni lično do 15.02.2024.. Nagrade će biti dodijeljene na događaju EV-Week
2024, a pobjednicima će biti obezbijeđen prostor i vrijeme za prezentovanje svojih radova.
Neblagovremeno pristigli radovi neće biti uzeti u razmatranje.

Predsjednik upravnog odbora
Ma, Adnan Pecar, dipl.ing.maš.

Više o događaju “EV-Week” na web stranici: https://ev-week.ba/

Arhive

en_USEN
Share This