+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
KATEDRA ZA PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

 

Šef katedreProf.dr. Sabahudin Ekinović
sekinovic@mf.unze.ba
Sekretar katedreV.asist.mr. Edin Begović
ebegovic@mf.unze.ba
OznakaUNZE-K-13
Kontakt telefon+387 (0)32 449120/115
Fax+387 (0)32 246612
Info

Aktivnosti Katedre za proizvodne tehnologije Univerziteta u Zenici orijentisane su ka efikasnijem provođenju nastavnog procesa a u skladu sa postojećim normativima i tendencijama za što uspješniju implementaciju Bolonjskog procesa. Misija Katedre je flexibilna, pragmatična i efikasna edukacija studenata u domenu proizvodnih tehnologija. U tom smislu Katedra nastoji maksimizirati saradnju sa privrednim okruženjem ali isto tako jačati i vlastite resurse za naučno istraživački rad kroz aktivnosti Laboratorije za obradu rezanjem i alatne mašine – LORAM. U 2009/10 akademskoj godini laboratorija je opremljena savremenom opremom i mašinama. Ova oprema bi trebalo da omogući znatno poboljšanje uslova izvođenja laboratorijskih vježbi i činit će okosnicu u nastojanjima za veće učešće praktičnih vježbi u nastavnom procesu.

Rad na polju međunarodne saradnje je na zadovoljavajućem nivou. Organizovanje naučno stručnog skupa TMT, u saradnji sa Univerzitetima iz Barcelone i Istanbula teče uobičajenom dinamikom a skup je postao i međunarodno prepoznatljiv.

Jedan od bitnih ciljeva je i aktiviranje i implemenatcija naučno istraživačkih projekata koji bi bili prepoznatljivi i uočljivi na međunarodnom nivou, ali bi isto tako otvoritli put za uključivanje studenata u ove projekte te njihovo bolje osposobljavanje za ulogu koju će imati nakon sticanja završetka I, odnosno II ciklusa obrazovanja i sticanja odgovarajućih diploma.

OSOBLJE KATEDRE

 1. Prof.dr. Safet Brdarević
 2. Prof.dr. Himzo Đukić
 3. Prof.dr. Sead Pašić
 4. Prof.dr. Nađija Haračić
 5. V.prof.dr. Elma Ekinović
 6. Doc.dr. Abaz Manđuka
 7. Doc.dr. Ibrahim Plančić
 8. Viši asist.mr. Behar Alić
 9. Viši.asist.mr. Halim Prcanović
 10. Asist. Adnan Softić, dipl.ing
 11. Asist. Nađa Okanović, dipl. ing.

PREDMETI KATEDRE