+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA

Mašinski fakultet-
-Faculty of Mechanical Engineering-

Katedra za održavanje – Chair for Maintenance

tel. + 387 32 449 120, 449 145, fax. + 387 32 246 612
katedra.odrzavanje@mf.unze.ba
Fakultetska 3, 72 000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA – BOSNIA AND HERZEGOVINA

Opšti podaci o Katedri

Pregled osoblja Katedre

r.b.Ime i prezime članaZvanjee-mail adresaStatus
1.Darko PetkovićRed.prof.drdpetkovic@mf.unze.baŠef Katedre
2.Emir Đulićv.a.mremir.djulic@mf.unze.baSekretar Katedre
3.Sabahudin JašarevićVan.prof.drsjasarevic@mf.unze.baČlan Katedre
4.Fuad HadžikadunićVan.prof.drhfuad@mf.unze.baČlan Katedre
5.Raif SeferovićDocent drraif.seferovic@mf.unze.baČlan Katedre
6.Edin BerberovićVan.prof.dreberberovic@mf.unze.baČlan Katedre
7.Kasim BajramovićDocent dr.kasim.bajramovic@mf.unze.baČlan Katedre
8.Nagib NeimarlijaRed.prof.drnneimarlija@mf.unze.baČlan Katedre
9.Mustafa ImamovićRed.prof.drmustafa.imamovic@mf.unze.baČlan Katedre
10.Senad AlićDocent dr.senad.alic@mf.unze.baČlan Katedre
11.Ismar AlagićDocent drismar.alagic@mf.unze.baČlan Katedre
12.Fuad KlisuraDocent dr.fuad.klisura@mf.unze.baČlan Katedre
13.Nedim HodžićR.prof.drnhodzic@mf.unze.baČlan Katedre
14.Semir Selimovićv.a.mrsemir.selimovic@mf.unze.baČlan Katedre
15.Dino Ticav.a.mrdino.tica@mf.unze.baČlan Katedre
16.Tarik Karalićasistenttarik.karalic@mf.unze.baČlan Katedre
17.Davorka Šaravanjav.prof.drdavorka.saravanja@mf.unze.baČlan Katedre
18.Marinko AleksićDocent drmarinko.aleksic@mf.unze.baČlan Katedre

Djelatnost

Katedra za održavanje svoju naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu djelatnost temelji na istraživanjima u oblastima savremenog održavanja procesnih mašina i opreme (metalurških i rudarskih postrojenja i opreme, građevinskih mašina, energetskih postrojenja, motornih vozila, procesne opreme u prehrambenim tehnologijama, i dr.). U nastavnim predmeta Katedre se obrađuju savremene organizacije i menadžmenta održavanja, metode tehničke dijagnostike, procesa montaže i demontaže, novih tehnologija u održavanju, ekspertni sistemi u održavanju i sl. Katedra je odgovorna za realizaciju nastavnog odsjeka na Mašinskom fakultetu koji nosi naziv ODRŽAVANJE.  Katedra je potpuno posvećena ispunjavanju odredbi iz Bolonjskog procesa uz naglasak na terminu studiranje a ne učenje u rangu srednje škole što je postalo odrednica brojnih studijskih odsjeka kako u BiH tako i šire.

 Katedra za održavanje ima solidnu pokrivenost nastavnih predmeta vlastitim kadrom. U tom smislu trajna je odrednica Katedre da zaposleni na katedri dolaze dijelom iz stalnog radnog odnosa sa fakulteta i instituta (cca 30-40%), dijelom iz privrede (cca 30-40%) da se za dio nastavnog procesa angažuju nastavnici i saradnici fakulteta iz BiH i regiona (20-30%) čime ova Katedra pokazuje ne samo deklarativnu nego i stvarnu uvezanost sa privredom kao i opredjeljenost za mobilnost osoblja i studenata.

 U osnovi najvažniji laboratorijski resurs katedre su poslovni sistemi u kojima se realizuje značajan dio nastavnog i istraživačkog procesa. Ta povezanost je još jače naglašena tokom 2018.godine kada je svaki od nastavnika Katedre preuzeo obavezu da u nastavnom procesu (cca 0,5-1) ECTS bodova bude stečeno kroz nastavni proces u poslovnim sistemima ZDK i regije, BiH, ex-SFRJ i EU.

 Kako najveći broj mašinskih inženjera (analize pokazuju oko 40% u procesnoj industriji) radi na poslovima održavanja to značaj ove Katedre i postojanja ovog smjera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (MF UNZE) nameće obavezu stalnog usavršavanja i inoviranja rada. Proces inoviranja NPP obavljen je i novim NPP tokom 2018.godine kada su značajno inovirani sadržaji svakog od predmeta i prilagođeni sadašnjim i budućim trendovima u oblastima održavanja (mehatronika, veće ućešće CNC mašina, mehatronika, održavanje u novim oblastima kao npr. procesna industrija, prehrambene tehnologije i dr.)

Laboratorije i oprema

Katedra posjeduje i jedan namjenski svoj laboratorij: Laboratoriju za tehničku dijagnostiku. U tom smislu, u prethodnih 20 godina koliko laboratorija postoji, urađeno je više od 120 različitih ekspertiza i više od 1000 raznih dijagnostičkih mjerenja. U samoj laboratoriji postoje i audio-vizuelna oprema (video, TV, CD-projektor, računari) za savremeno odvijanje nastavnog procesa te veći broj različitih vibro-simulacionih modela napravljenih vlastitim snagama ili nabavljenih kroz međunarodne projekte.

 Od posebno značajne dijagnostičke opreme kojom danas raspolaže Laboratorija za tehničku dijagnostiku raspolaže izdvajamo:

  •  MOVIPACK Dvo kanalni modularni sistem za analizu vibracija MOVIPACK
  • Software za vibracije (za učenje) (i-Learn Vibration)
  • MARLIN Detektor stanja Marlin Condition Detector Pro IS CMVL 3600 IS
  • Mjerač nivoa zvuka (Sound level Meter Type 2250) (Bruel Kjær)
  • Oprema za praćenje stanja ležajeva (SPM T30)
  • Uređaj za praćenje rasploživosti mašina (Leonova)
  • Uređaj za lasersko centriranje (Easy Laser 505)
  • Uređaj za savremeno 3D skeniranje oštećenih mašinskih dijelova (ARTEC Eva)- zajedničko vlasništvo sa Katedrom DTD I IDEAlab MF

 Tu je i veliki broj simulacionih uređaja razvijenih i urađenih vlastitim snagama ili kroz određene projekte (ventilatori, radna kola, žiroskopi, i dr.) koji omogućuju simulacije gotovo svih inženjerskih industrijskih problema u održavanju. Na ovaj način, uz praktičnu nastavu u poslovnim sistemima, studenti se pripremaju da što spremniji i sa što manje vremena adaptacije se uključe po završetku studija u rješavanje stvarnih inženjerskih problema u održavanju.

Nastava na Katedri

Pregled predmeta I ciklusa (III i IV godina)

R.b.NazivpredmetaSemestarFondsatiECTS bodoviŠifra predmeta
1.Energetske mašine i postrojenja IVII45 / 456,503-K14-01
2.Energetske mašine i postrojenja IIVIII45 / 456,503-K14-02
3.Građevinske mašineVIII45 / 456,503-K14-03
4.Metalurške mašine IVIII45 / 456,503-K14-04
5.Metalurške mašine IIVIII45 / 456,503-K14-05
6.Motorna vozilaVIII45 / 456,503-K14-06
7.Održavanje tehničkih sistemaVI45 / 45603-K14-07
8.Rudarska tehnologijaVII45 / 456,503-K14-08
9.Rudarske mašine IVIII45 / 456,503-K14-09
10.Rudarske mašine IIVIII45 / 456,503-K14-10
11.Tehnička dijagnostikaVI45 / 306,503-K14-11
12.Tehnologije montaže i demontažeVII45 / 45603-K14-12

Napomena:

Predmeti I i II godine su zajednički za sve studijske odsjeke izlazne diplome mašinski inženjer.

Preostali predmeti III I IV godine sa drugih katedri dati su u pregledu silabusa.

 

Pregled predmeta II ciklusa

R. br.PredmetSem.Fond SatiNastavnik na predmetuAsistent na predmetu
1.Metodologija naučno-istraživačkog radaIX30Prof. dr. Darko Petković-
2.Planiranje eksperimenataIX45/30Prof. dr. Sabahudin EkinovićDoc.dr. Edin Begović
3.Operaciona istraživanjaX45/45Prof. dr. Dževad ZečićDoc.dr. Hermina Alajbegović
4.Projektovanje sistema održavanjaX45/45Doc.dr. Ismar Alagić
Doc.dr. Senad Alić
Doc.dr. Ismar Alagić
Doc.dr. Senad Alić
5.Uspješnost održavanjaX45/45v.prof.dr Sabahudin Jašarević
doc.dr Marić Bogdan
v.prof.dr. Sabahudin Jašarević
6.Upravljanje rizicimaX45/45Doc.dr sc. Fuad Klisura
Doc.dr Marinko Aleksić
Doc.dr sc. Fuad Klisura
Doc.dr Marinko Aleksić
7.Integrisani sistem kvaliteta u održavanjuX45/45V.prof.dr Sabahudin Jašarević
Doc.dr Senad Alić
V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
8.Logistika u održavanjuX45/45Prof. dr. Darko PetkovićDoc.dr. Marić Bogdan
9.Metode identifikacije strukture i stanja sistemaX45/45Prof. dr. Darko Petković
v.prof.dr Davorka Šaravanja
Doc.dr. Marić Bogdan
v.prof.dr Davorka Šaravanja
10Inženjering pouzdanostiX45/45R. prof. dr. Mustafa Imamović
Doc.dr Marinko Aleksić
v.prof.dr. Sabahudin Jašarević

Pregled predmeta III ciklusa

 R.b.Naziv predmeta na bhs jezicimaNaziv predmeta na engleskom jezikuNosilac predmetaNapomena
1.LEAN ODRŽAVANJELEAN MAINTENANCEV.prof.dr.Bogdan Marić
UNI Ist.SA
2.NAPREDNE METODE VIBRACIJSKE DIJAGNOSTIKEADVANTAGE METHODS OF VIBRATION DIAGNOSTICSprof.dr Darko Petković
MF UNZE
3.PROJEKTOVANJE ODRŽAVANJA NA OSNOVU RIZIKARISK BASED APPROACH IN MAINTENANCE SYSTEMS DESIGNprof.dr.Mustafa Imamović
MF UNZE / Arcelor Mittal
4.UPRAVLJANJE RIZIKOM TEHNOLOŠKIH AKCIDENATARISK MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL ACCIDENTSprof.dr.Petar Stanojević
VTI Uni Beograd
5.PRIMJENA FAZI LOGIKE U ODRŽAVANJUAPPLICATION OF FUZZY LOGIC IN MAINTENANCEprof.dr.Bogdan Marić
6.SIGURNOST U INDUSTRIJIINDUSTRIAL SAFETY IN EXPLOSIVE ATMOSPHERESprof.dr.Ljiljana Medić – Pejić
TU Madrid
7.ORGANIZACIJA I MENADŽMENT ODRŽAVANJAMAINTENANCE ORGANISATION AND MANAGEMENTv.prof.dr. Sabahudin Jašarević
PTF UNZE

Napomena:

Ovo su samo izborni predmeti PhD studija  i njihovi nosioci na odsjeku održavanje.

Nastavni materijali