+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
KATEDRA ZA INDUSTRIJSKI INŽENJERING I CIM TEHNOLOGIJE

 

Šef katedreV.Prof.dr. Sabahudin Jašarević
sjasarevic@mf.unze.ba
Sekretar katedreDoc.dr. Fuad Klisura
fuad.k@ipi.ba
OznakaUNZE-K-17
Kontakt telefon+387 (0) 449143
Fax+387 (0)32 246612
Info

Katedra za industrijski inženjering i proizvodne sisteme je prema organizacionoj strukturi Mašinskog fakulteta u Zenici, koja je u funkciji od 2001. godine, jedna od deset postojećih katedri fakulteta. U svom sastavu ima dvije laboratorije i to:

  • Laboratoriju za tehničku dijagnostiku
  • Laboratoriju za industrijski inženjering

Samo ime Katedre ukazuje na osnovne pravce naučno-istraživačkog i stručnog rada u kojima rade nastavnici i saradnici ove Katedre. Dakle, to su izučavanja u oblastima savremenog upravljanja proizvodnjom (CAPP i CAM te integracija funkcija CAD-CAM) i upravljanja kvalitetom (CAQ), menadžmenta (TQM), reinžinjeringa u poslovnim i proizvodnim sistemima, izučavanja u oblastima proizvodnih tehnologija (CNC tehnologije), fleksibilnih i kompjuterski integrisanih proizvodnih sistema (CIM), unutrašnjeg transporta i logistike, održavanja i tehničke dijagnostike, montaže (CAA), projektovanja proizvodnih sistema i tehnologija, i dr.

OSOBLJE KATEDRE    

  1. V.Prof. Dr. Sabahudin Jašarević
  2. Red. Prof. Dr. Safet Brdarević,
  3. Red. Prof. Dr. Darko Petković
  4. Doc. dr. Fuad Klisura
  5. V.as. mr. Alan Lisica
  6. As. Amar Mašić, dipl.inž.

PREDMETI KATEDRE                 
Predmeti katedre na Mašinskom fakultetu (MF)