+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 29.10.2015. godine (četvrtak) u Direkciji Tvornice cementa Kakanj održan je jednodnevni seminar na temu ”TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA” u organizaciji Društva održavalaca u BiH i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. U uvodnim obraćanjima učesnicima seminara su se obratili: v. prof. dr. Sabahudin Jašarević – predsjednik Društva održavalaca u BiH i Dekan Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, doc. dr. Fuad Hadžikadunić – Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, gosp. Mirsad Jašarspahić, dipl. inž. maš. – Potpredsjednik Privredne komore FBiH, prof. dr. Safet Brdarević – profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, dr. Amir Halep – stručnjak i predstavnik kompanije TCK. Na seminaru je učešće uzelo oko 30 stručnjaka i specijalista iz oblasti tehničke dijagnostike i službi održavanja iz različitih kompanija i institucija u BiH.

Teme seminara su bile: značaj tehničke dijagnostike u savremenom održavanju, metode tehničke dijagnostike, prezentacija savremene dijagnostičke opreme, a na osnovu kojih su učesnici mogli steći ili oplemeniti svoja teoretska znanja, ali i praktična znanja na osnovu praktične primjene savremene opreme, te diskutovati o pojmovima iz iskustava privrede i službi iz kojih dolaze. Nakon seminara izvršen je obilazak pojedinih proizvodnih segmenata Tvornice cementa Kakanj u skladu sa tematikom seminara.

Arhive

Share This