+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

RAZLOZI ZA OSNIVANJE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA PREMA BOLONJSKOM KONCEPTU 3 + 2 + 3

Prema zakonskoj regulativi, obaveza visokoškolskih ustanova jeste inoviranje nastavnih planova i programa, njihovo usklađivanje sa savremenim trendovima nauke i struke, kao i potrebama i zahtjevima zajednice. Prema Bolonjskoj deklaraciji sistem školovanja u trajanju od dvije godine više nije moguć, više škole i vanredni studij nemaju mjesta u Bolonjskom konceptu, pa tako i vanredni dvogodišnji studij I stepena koji se nekada organizirao na Mašinskom fakultetu. Praksa je pokazala da je ovakav kadar potreban i nalazi svoje mjesto u privredi osobito u ovim vremenima kada se Bosna i Hercegovina mora približavati Evropskim i globalnim trendovima, a jedan od vodećih je intenzivan rast i razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) u kojima danas gotovo 90% stanovnika Evropske unije ostvaruje svoj visoki GDP, u kojima se ovaj kadar pokazao kao vrlo koristan.

Da bi Mašinski fakultet i dalje nastavio da obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinstva koji su sposobni da budu lideri u razvoju privrede Zeničko-dobojskog kantona i šire, osnivanje dodiplomskog stručnog studij mašinstva – odsjek: Mašinstvo, prema Bolonjskom konceptu 3 + 2 + 3, bio je normalan slijed praćenja trendova u privredi u našem okruženju, kao i trendova transformacije visokoškolskog obrazovanja s ciljem prilagođavanja Bolonjskoj deklaraciji.

U akademskoj 2019/20. godini počinje realizacija novog studijskog odsjeka na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici pod nazivom ”DIZAJN I TEHNOLOGIJE U DRVOPRERADI – DTD” .
Razvoj ovog studijskog programa je trajao nekoliko godina u saradnji sa respektabilnim univerzitetima u Evropi kao npr. Rosenheim, Biel, Ostwestfalen-Lippe, Trst, Beograd i Sarajevo.
Predviđeni nastavni plan i program, kao zaseban, daje najkorisnija znanja, vještine i kompetencije potrebne budućim inženjerima drvoprerade.

KARAKTERISTIKE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA PREMA BOLONJSKOM KONCEPTU 3 + 2 + 3
Koncept dodiplomskog stručnog studija

Dodiplomski studij prilagođen Bolonjskom procesu i vrednovanju rada studenata na osnovu Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) traje tri akademske godine (6 semestara, 180 bodova).

Nakon položenih svih ispita po nastavnom planu i programu stručnog dodiplomskog studija odsjek: Mašinstvo, i položenog završnog ispita (pismeni i usmeni) studenti dobivaju stručno zvanje INŽENJER MAŠINSTVA.

Nakon položenih svih ispita po nastavnom planu i programu stručnog dodiplomskog studija odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi, i položenog završnog ispita (pismeni i usmeni) studenti dobivaju stručno zvanje INŽENJER DRVOPRERADE.

Icon

NPP za odsjek Mašinstvo (2015) 3.39 MB 1244 downloads

...

 

Red.br.PREDMET

SEMESTAR

IIIIIIIVVVI
1.Matematika I3+3
2.Tehnička mehanika2+2
3.Materijali I2+2
4.Fizika2+2
5.Nacrtna geometrija2+2
6.Engleski jezik I2+0
7.Fizičko obrazovanje I0+1
8.Matematika II3+3
9.Informatika i raèunarstvo2+3
10.Tehnička mehanika II2+2
11.Tehničko crtanje2+2
12.Materijali II2+2
13.Engleski jezik II2+0
14.Fizičko obrazovanje II0+1
15.Mašinski elementi I2+2
16.Otpornost materijala3+2
17.Mehanika fluida3+2
18.Osnove elektrotehnike2+2
19.Inženjerstvo površina2+2
20.Engleski jezik III2+0
21.Fizičko obrazovanje III0+1
22.Mašinski elementi II2+2
23.Inženjerska termodinamika3+2
24.Konstruisanje, oblikovanje i dizajn2+2
25.CAD/CAE tehnologije3+3
26.Proizvodne tehnologije I3+3
27.Engleski jezik IV2+0
28.Fizičko obrazovanje IV0+1
29.Hidraulika i pneumatika3+2
30.Proizvodne tehnologije II3+3
31.Transportni sistemi2+2
32.Mjerna tehnika2+2
33.Izborni kolegij2+2
34.Engleski jezik V2+0
35.Stručna praksa0+2
36.Proizvodnja i logistika3+3
37.Upravljanje proizvodnjom2+2
38.Inženjerska ekologija2+2
39.Izborni kolegij2+2
40.Engleski jezik VI2+0
41.Stručna praksa0+2
42.Završni rad
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

IIIIIIIVVVI
1.Opšti engleski jezik 11+1
2.Matematika2+3
3.Nauka o drvetu3+3
4.Uvoud u IT1+3
5.Konstrukcijski dizajn2+2
6.Mašine i alati2+3
7.Opšti engleski jezik 21+1
8.Produkt dizajn2+4
9.Sušenje i zaštita drveta2+2
10.Tehnologije obrade drveta2+3
11.Uvod u ekonomiju2+2
12.Hemija2+2
13.Tehnički engleski jezik 11+1
14.Kultura stanogradnje i stanovanja2+0
15.Statika i otpornost drveta2+3
16.Tehnike ljepljenja2+2
17.Unutrašnji transport i logistika2+2
18.Organizacija i menadžment2+2
19.CAD tehnologije1+3
20.Tehnički engleski jezik 21+1
21.Površinske obrade2+3
22.Preduzetništvo2+2
23.Seminarski rad / Industrijska praksa
24.Kompozitni materijali2+3
25.CNC tehnologije2+3
26.Izborni predmet 10+1
27.Napredni tehnički engleski jezik1+1
28.CIM tehnologije2+2
29.Inženjerstvo zaštite okoliša2+1
30.Dizajn enterijera2+2
31.Drvene konstrukcije2+2
32.Kvalitet i sigurnost proizvoda2+2
33.Izborni predmet 22+2
34.Praktičan rad u tvornici koji kandidata vodi ka završnom radu
35.Izborni predmet 32+2
36.Izborni predmet 42+2
en_USEN