+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Nakon provedenog konkursa, sastanka sa prijavljenim studentima, i testiranja, formiran je Kreativni tim iDEAlab laboratorije na MFZE. Od 20 prijavljenih studenata, njih 18 uspješno je prošlo kroz pristupno testiranje, koje je uključivalo provjeru nivoa vještina kompjuterskog 3D modeliranja, znanja engleskog jezika, i sposobnosti skiciranje slobodnom rukom.

Kreativni tim iDEAlab laboratorije formiran je tako da ga čine dvije grupe studenata – Alpha i Beta. Obje grupe radit će na sličnim projektima, ali će se i međusobno nadmetati u nastojanjima da ponude što bolje ideje i osmisle originalne proizvode.

Alpha grupa već je održala svoj prvi sastanak na kojem ih je koordinator iDEAlab-a, V.asist.mr. Denis Spahić, upoznao sa tehnikama skiciranja koje se primjenjuju u industrijskom dizajnu.

Na slikama u prilogu možete pogledati dio atmosfere sa spomenutih dešavanja.

Arhive

Share This