+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Za članove iDEAlab timova, tj. za nastavnike/saradnike iz iDEAlabova, koji su smješteni na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom fakultetu, Zdravstvenom fakultetu i Studentskom centru te za nekoliko studenata diplomanata, planirano je održavanje obuke iz oblasti osnova računarskog crtanja i primjene na 3D printerima u trajanju od 30-ak sati (Kurs: SolidWorks Essentials and 3D Printing). Obuka je počela u ponedjeljak, 27. juna 2016., i održavat će se u sali 4104 (Računarski centar na Mašinskom fakultetu). Planirano je da se odvija intenzivnim tempom po slijedećem planu obuke:

  1. Osnove o SolidWorks-u i korisnički interfejs
  2. Skiciranje
  3. Osnove Part Modeling-a
  4. Pattering (Rad sa ponovljenim obrascima)
  5. Design Tables and Equations
  6. Generisanje i rad sa crtežima
  7. Bottom-up modeliranje sklopova
  8. Vizualizacija modela – rendering
  9. Priprema modela za 3D print
  10. FDM tehnologija izrade 3D modela

Predavač je v. asist. mr. Denis Spahić.

Arhive

Share This