+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

U sklopu kompletiranja multidisciplinarnog pristupa razvoju studija Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) na Mašinskom fakultetu UNZE direktor CIP UNZE prof.Petković je posjetio Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu gdje je imao vrlo sadržajan sastanak sa prodekanom prof.dr Dževadom Sokolović i nekadašnjim  dekanom prof.dr Safetom Gurdom. Prof.Petković je predstavio koncept planiranog studija uz naglasak na strukovnom modelu, dualnom konceptu studija (privreda/fakultet na istom zadatku), značaju njegove internacionalizacije kao neminovnosti zbog činjenice da se gotovo ¾ BH proizvodnje proizvoda radi za izvoz, resursima sa kojima MF i UNZE ulaze u ovaj značajan posao i dr. Nakon predstavljanja Šumarskog fakulteta prof.Gurda je poctao značaj ovakvih studija koji trebaju da daju zamah većoj finalizaciji proizvoda od drveta kao jednoj od najznačajnijih privrednih grana u BIH. Predstavnici Šumarskog fakulteta dali su punu podršku ideji za otvorenje studija DTD na MF UNZE te obećali svaku vrstu pomoći u realizaciji nastavnog procesa na fundamentalnim izučavanjima drveta kao materijala za obradu.

Arhive

Share This