+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

CIP I MF UNZE: OKRUGLI STO NA TEMU RAZVOJA INOVATIVNIH MREŽA U DRVOPRERADI

by | jun 10, 2017 | Dešavanja

Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini održao je 08.06.2017.u hotelu Zenica Okrugli stol na temu “Inovativne mreže u drvoprerađivačkoj industriji”. Na okruglom stolu učestvovalo je više od 30 predstavnika akademskog sektora sa univerziteta u Zenici i Sarajevu, predstavnika resornih ministarstava, grada Zenice, studenata koji svoje završne radove rade u ovom sektoru te predstavnika poslovnog sektora. Okrugli sto organizovao je GIZ Njemačka – Ured BiH u saradnji sa Mašinskim fakultetom i Centrom za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Pozdravne riječi učesnicima uputila je Karin Hoerhan, voditeljica programa, EU ProLocal, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH te Karl Heinz Jach, projekt koordinator i ProLocal expert koji je moderirao okrugli sto.  Frank Wältring, EU ProLocal ekspert predstavio je Triple Helix partnerstva – Međunarodne dobre prakse i prednosti u saradnji nauke i preduzetništva u različitom kontekstu: Prezentacija partnera, očekivanja od saradnje nauke i preduzetništva, Međunarodne dobre prakse, transfer znanja te Uloge i odgovornosti partnera uključenih u Triple-Helix partnerstva. Prof. Darko Petković, MF i CIP UNZE, prezentirao je koncept Triple Helix inicijatie u drvoprerađivačkom sektoru sa naglaskom na značaj koncepta dualnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Prof. Salih Teskeredžić, sa Akademije likovnih umjetnosti UNSA, je govorio o značaju proizvodnog dizajna u drvoprerađivačkoj industriji a Christian Kaupert, EU ProLocal ekspert o umreženoj proizvodnji – drvoprerađivači na svom putu ka industriji 4.0 te Projektu CTC (Close to Customer) – Blizu kupca. Nakon prezentacija slijedila je diskusija o predloženim inicijativama te identifikacija inovativnih projekata u drvnom sektoru. Frank Waltring je moderirao definisanje zaključaka okruglog stola koji se u najkraćem mogu svesti na činjenicu da je potrebno ostvariti znatno bolju povezanost akademskog sektora, politike i poslovnih sistema sa ciljem jačanja Triple Helix modela, u kojem svako od partnera treba da savjesno, inovativno i odgovorno radi u domeni svog djelokruga rada. Okrugli sto su pratili i brojni predstavnici medija koji su na adekvatan način predstavili i popularisali ovaj događaj.

Prezentacije učesnika:

Partnerstva u okviru Triple Helixa_F. Waeltring.pdf
Produkt dizajn u industriji namjestaja_S. Teskeredzic.pdf
Umrezavanje_Triple_Helix_D. Petkovic.pdf
Umrezena proizvodnja_08.06.2017._Zenica_C. Kaupert.pdf

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This