+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

U periodu od 8. do 12. aprila tekuće godine u okviru Erasmus+ programa Staff Mobility for Training, v.prof.dr.sc. Ibrahim Plančić, v.prof.dr.sc. Nusret Imamović, prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, prof.dr.sc. Fuad Hadžikadunić i asis. Emina Kadušić, zajedno s ostalim predstavnicima Univerziteta u Zenici, posjetili su Univerzitet Poitiers u Francuskoj.

Tokom navedenog perioda prisustvovali su radnim sastancima, na kojima su pored kolega s domaćinskog univerziteta, bili prisutni i kolege s drugih univerziteta.

Tema razgovora su bile dosadašnje aktivnosti i razmatranje načina produbljivanja saradnje u vidu razmjene nastavnika, učešća MA studenata i doktoranata u programima mobilnosti, uvođenja studija s dvojnom diplomom, kolaboracija za naučno-istraživački radove.

Osoblje je  u sklopu predviđenog programa Univerziteta Poitiers učestovovalo i na konferenciji Environments s radovima:

  • Reducing greenhouse gas emissions through the energy efficiency of commercial buildings, case study: Hospital in Bosnia and Herzegovina (Emina Kadušić, Nusret Imamović);
  • Powertrain and mechatronic systems in the electric vehicle ( Edin Šemić – Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Malik Čabaravdić, Ibrahim Plančić)

Arhive

en_USEN
Share This