+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KOLEGE MR.SC. ERNADA BEŠLAGIĆA

by | jul 21, 2021 | Dešavanja

Kolega mr. sc. Ernad Bešlagić je dana 19. 07. 2021. godine, kao kandidat doktorskog studija „Politehnika“ Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza faktora blokade u zračnom tunelu prilikom ispitivanja Darrieusovih vjetroturbina i time ispunio zakonske uslove za sticanje akademskog stepena doktora nauka.

 

Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije je bila u slijedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje – Interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije;
 2. Dr. sc. Samir Lemeš, vanredni profesor za užu naučna oblast Mjerenja u mašinstvu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor, član Komisije;
 3. Dr. sc. Fuad Hadžikadunić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor, član Komisije;
 4. Dr. sc.  Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor za uže naučne oblasti „Mjerenja u mašinstvu“ i „Mehanika, Statika, Otpornost materijala i Dinamika“ i predmet „Proračun i oblikovanje konstrukcija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, član Komisije;
 5. Dr. sc. Edin Berberović, vanredni profesor za užu naučna oblast Hidromehanika i hidrotehnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, član Komisije;
 6. Dr. sc. Hazim Bašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, rezervni član Komisije.

 

U okviru ove doktorske disertacije je dizajniran i napravljen otvoreni zračni tunel čija prvenstvena namjena jeste ispitivanje vertikalnih vjetroturbina male snage. U zračnom tunelu izvršena su mjerenja brzine strujanja u cilju određivanja parametara strujanja zraka u testnoj sekciji zračnog tunela. Na osnovu mjerenja izlaznih parametara deset rotora Darrieusovih vjetroturbina sa ravnim i helikoidnim lopaticama, predložen je izraz za određivanje korekcionog koeficijenta efekta blokade koji utiče na izmjerene performanse vertikalnih vjetroturbina koje se ispituju u zračnom tunelu.

 

Provedeno istraživanje obuhvatilo je sljedeće:

 1. Konstruisanje 3D CAD modela zračnog tunela i 3D CAD modela rotora vjetroturbine i njihova analiza korištenjem softvera SolidWorks 2019;
 2. Izradu zračnog tunela sa svim potrebnim mjernim instrumentima;
 3. Numeričke analize metodom konačnih volumena, na bazi primjene Engineering Fluid Dynamics (EFD) koncepta, u softverskom paketu SolidWorks Flow Simulation;
 4. Eksperimentalno mjerenje parametara strujanja zraka u radnoj sekciji zračnog tunela;
 5. Izradu deset modela rotora vjetroturbine korištenjem tehnologije 3D printanja;
 6. Eksperimentalno mjerenje radnih parametara izrađenih modela rotora vertikalnih vjetroturbina u zračnom tunelu;
 7. Numeričke analize metodom konačnih volumena, na bazi primjene Computational Fluid Dynamics (CFD) koncepta, u softverskom paketu ANSYS Fluent.

 

Osnovni naučni doprinosi ove doktorske disertacije su definisani kao:

 • Uspješno je dizajniran i napravljen otvoreni zračni tunel specifičnog lejauta koji usisava vanjski zrak i izbacuje ga natrag u okolinu bez da koristi zrak iz prostorije u kojoj se nalazi;
 • Osmišljen je i uspješno primjenjen postupak statičkog balansiranja modela rotora Darrieusovih vjetroturbina sa ravnim i helikoidnim lopaticama izrađenih tehnologijom 3D printanja;
 • Utvrđeno je da se rezultati numeričkih ispitivanja predmetnih rotora vjetroturbina moraju korigovati u cilju svođenja na rezultate dobivene eksperimentom; korekcioni faktor je funkcija najmanje dvije varijable (odnosa površina BR i odnosa brzina λ);
 • Utvrđeno je da se numeričke simulacije mogu koristiti za određivanje odnosa brzina λ pri kojem rotori vjetroturbina dostižu svoju maksimalnu efikasnost;
 • Pokazno je da se korekcioni koeficijent efekta blokade može odrediti korištenjem samo jednog zračnog tunela uz upotrebu modela rotora različitih veličina i obezbjeđenje geometrijske, kinematičke i dinamičke sličnosti strujanja;
 • Predložen je korekcioni koeficijent kojim se kompenzira efekat blokade koji se javlja prilikom ispitivanja Darrieusovih vjetroturbina sa ravnim i helikoidnim lopaticama u zračnom tunelu;
 • Pokazano je da koeficijenti korekcije efekta blokade za Darrieusove vjetroturbine sa helikoidnim lopaticama ne odstupaju više od 20% od koeficijenata korekcije za Darrieusove vjetroturbine sa ravnim lopaticama.

 

Našem kolegi dr.sc. Ernadu Bešlagiću čestitamo od srca i želimo dalji uspjeh i napredovanje u naučno-istraživačkom i nastavnom domenu.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This