+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.Sc. SAMIR LEMEŠ

Docent

Katedra za automatizaciju i metrologiju, CV-bhs

Kontakt

Tel:+387(0) 32 449 147

E-mail: slemes@mf.unze.ba

 

Rođen 1968. godine u Zenici. Osnovnu i srednju građevinsku školu završio u Zenici. Na Mašinski fakultet u Zenici upisuje se 1988/1989. godine. Diplomirao je 1993. god., nakon čega je angažovan u Centru službi bezbjednosti Zenica na poslovima veze i kriptozaštite. Od oktobra 1996. godine zasniva radni odnos na Mašinskom fakultetu u Zenici. Postdiplomski studij “Konstruiranje mašina” na Mašinskom fakultetu u Zenici završio 2002. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 2010. godine na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija.