+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za tehničku dijagnostiku
Šef laboratorijeProf.dr. Darko Petković
dpetkovic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacV.prof.dr. Sabahudin Jašarević
sjasarevic@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449145
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE
Laboratorija za tehničku dijagnostiku (LTD) je započela sa radom 1985. godine na Mašinskom fakultetu Zenici. LTD se posebno bavi teorijskim i aplikativnim istraživanjima za privredne subjekte. Svoju naučno-istraživačku i stručnu djelatnost Laboratorija ostvaruje u oblastima:

 • mjerenje i kontrola nivoa vibracija tehničkih sistema;
 • analiza vibracionih stanja tehničkih sistema;
 • statičko i dinamičko balansiranje rotacionih sistema u sopstvenim ležajevima;
 • dijagnostika kotrljajnih i kliznih ležajeva SPM metodom;
 • termovizijska ispitivanja;
 • ultrazvučna defektoskopska ispitivanja;
 • istraživanja bazirana na primjeni stroboskopskog efekta;
 • lasersko podešavanje i kontrola saosnosti spojenih dijelova.

Pored navedenog Laboratorija za tehničku dijagnostiku je namijenjena za edukaciju studenata svih nivoa obrazovanja i naučno-nastavni i naučno-istraživački i stručni rad. U LTD je urađeno nekoliko straživanja namijenjenih izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

NAJVAŽNIJE REFERENCE
U rezultatu svog više od 20 godišnjeg postojanja stručnjaci LTD su realizovali na desetine I&R projekata te aplikativnih istraživanja za potrebe raznih privrednih subjekata. Urađeno je više od 100 ekspertiza sa više od 1000 dijagnosticiranih tehničkih sistema (turbine, generatori, ventilatori, sjekači drveta, reduktori, multiplikatori, elektromotori i dr.). Brojne su fabrike u kojima su radili stručnjaci LTD počev od svih pogona željezara u zenici i Ilijašu, rudnika u Kaknju, Zenici i Brezi, cementara u Kaknju i Lukavcu, termoelektrana u Kaknju i Tuzli, hidroelektrana na Neretvi, Uni i Drini, energana u Sarajevu, Zavidovićima i Travniku, fabrika papira u Maglaju, Banjoj Luci i Drvaru, različitih tehnoloških kapaciteta u drvnoj i drugim ind. granama (Zavidovići, Busovača, Donji Vakuf, i dr.) do pogona metaloprerade i prehrambene industrije u Sarajevu, Vogošći, Hrasnici, Visokom, Metkoviću itd.
Osnovne odrednice u radu LTD su kvalifikovanost za izvođenje navedenih radova, kvalitet i brzina usluga koje su uvijek prilagođene potrebama naručioca. Rad LTD je usklađen sa odgovarajućim evropskim propisima, standardima i preporukama iskazanim kroz korištenje odgovarajućih ISO,VDI,EN,JUS,BAS,BS,DIN i dr. standarda i preporuka, različitih software-skih paketa i programa kao i ekspertnih sistema. Naravno nismo zanemarili ni odrednice standarda ISO 9000/2000 i ISO 14000.
Od 2008. godine Lab TD raspolaže i sa:

 • Movipack dvokanalnim analizatorom
 • SKF Marlin detektorom stanja
 • Bruel&Kjaer analizatorom buke-tip 2250
 • SPM naprednim analizatorom stanja mašina T30
 • Analizatorom Leonova Infinity SPM
 • Uređajem za lasersko podešavanje saosnosti Easy laser D505