+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratrorija za mjernu tehniku
Šef laboratorijeProf.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
nzaimovic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacDoc.dr. Samir Lemeš
slemes@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449138
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE
Laboratorija za mjernu tehniku je sastavni dio Katedre za automatizaciju i metrologiju. Namijenjena je za edukaciju studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija u oblasti metrologije. Osim obuke studenata Laboratorija daje usluge i vanjskim naručiocima. Laboratorija koristi eksperimentalne metode za određivanje pomjeranja, naprezanja i deformacija različitih konstrukcija i objekata. Isto tako moguće je provesti i dugotrajno praćenje pomjeranja i telemetrijski pratiti rezultate, naročito prilikom provjere kod puštanja u rad mostovnih konstrukcija.

U oblasti eksperimentalnih metoda i projektovanja laboratorija se bavi:

 • ispitivanjem pomjeranja različitih vrsta mašinskih i građevinskih konstrukcija pod opterećenjem ili u normalnom radu,
 • ispitivanjem i mjerenjem pomjeranja tokom dužeg vremenskog perioda na više mjesta na konstrukciji,
 • ispitivanjem uzoraka i dijelova konstrukcija za projektovana opterećenja na fiksnoj opremi,
 • preciznim mjerenjem i kontrolom dimenzija pomoću 3D koordinatne mjerne mašine,
 • digitalizacijom i reverznim inženjeringom mašinskih dijelova pomoću laserskog kolor 3D skenera,
 • projektovanjem sistema za mjerenje fizičkih veličina,
 • konsultacijama pri izboru mjerne opreme,
 • obradom rezultata različitih vrsta mjerenja fizičkih veličina i analize.

Laboratorija za mjernu tehniku je centralno mjesto za obuku studenata, kako redovnog, tako i postdiplomskog studija iz područja različitih vrsta mjerenja fizičkih veličina. Laboratorija se bavi organizovanjem i izvođenjem seminara iz oblasti mjerenja: parametara vibracija, sile, momenta, pomjeranja, brzine, pritiska, temperature, te workshopova za primjenu standarda ISO 17025.U cilju smanjenja troškova planiranja i izvođenja eksperimenta Laboratorija za mjernu tehniku može pružiti usluge virtuelne laboratorije za sljedeće slučajeve:

 • ispitivanje konstrukcije novog proizvoda korištenjem simulacija različitim softverskim rješenjima
 • optimiranje procesa korištenjem virtualnih instrumenata i softvera LabView (National Instruments)
 • organizacija kurseva i obuke za korištenje softvera LabView
 • organizacija kurseva ispitivanja proizvoda numeričkim metodama

OPREMA LABORATORIJE

 • Okvir za ispitivanje konstrukcija dimenzija 1800 x 1800 mm sa mogućnošću proširenja i simulacije opterećenja sa kompletnom pratećom opremom
 • Prenosivi mjerni sistem za telemetrijska mjerenja SCADA sa pojačalom, koncentratorom, piezoelektričnim i potenciometarskim senzorima, softverom za obradu podataka i drugim dijelovima
 • 3D koordinatna mjerna mašina Zeiss Contura G2
 • Laserski kolor 3D skener Nextengine
 • Software LabView 8
 • Detaljnija lista opreme je dostupna na web stranici katedre.

NAJVAŽNIJE REFERENCE

 • Postdiplomski studij “Metrologija”, EU TEMPUS SCM (Structural and Complementary Measures) projekat, oktobar 2006-oktobar 2007
 • Korištenje metode konačnih elemenata u digitalizaciji tankostjenih proizvoda, bilateralni projekat BiH-Slovenija, januar 2005 – decembar 2006.
 • Mjerenje pomjeranja drugog promajnog puta kotla bloka 7-230 MW u hladnom i toplom stanju u termoelektrani “Kakanj”, ekspertiza za termoelektranu “Kakanj”, maj 2002.
 • Idejno rješenje mjernog sistema za otkrivanje defekata u poluproizvodu, studija za Binas Bugojno, novembar 2002