+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II
Šef laboratorijeProf.dr. Senad Balić
sbalic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacKemal Arifović
kemo@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449125
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE    
Dugogodišnja saradnja između Laboratorija LECAD sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici rezultirala je 2004. godine formiranjem Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao člana internacionalne grupe laboratorija LECAD Group, sa sjedištem u Ljubljani.
Glavne djelatnosti Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II su:

 • Pedagoški rad u raznim oblastima kao što su: CAD/CAM/CAE, Informatika, Programiranje, Kompjuterske simulacije, PDM/PLM sistemi i dr ;
 • Primjena numeričkih metoda u procesu inženjerskog dizajna, kao i u rješavanju različitih inženjerskih problema ;
 • Skeniranje i 3D modeliranje;
 • Izrada prototipova;
 • Industrijski dizajn;
 • Izrada programa za CNC mašine;
 • Organizacija seminara sa temama: 3D modeliranje, metode numeričkog modeliranja, PDM/PLM sistemi i dr, uz učešće domaćih i stranih eksperata;

Zahvaljujući dobroj saradnji s kompanijama: Unigraphics, Siemens, IB-PROCADD, ib-CADdy,  ova laboratorija posjeduje licencirane softvere, među kojima su najznačajniji: NX, Femap, SolidEdge, Teamcenter, kao i familija softvera SolidWorks

NAJVAŽNIJE REFERENCE

 • Razvoj centrifugalnih turbopumpi na bazi primjene numeričkih analiza cijelog protočnog trakta pumpe,
 • Razvoj gerotornih pumpi,
 • Razvoj Hollow-jet ventila primjenom računarom podržanih tehnologija,
 • Strukturna analiza i redizajn leptir-ventila,
 • Istraživanje sistema za obogaćivanje vode kiseonikom na ribljim farmama,
 • Istraživanje optimalnog modela tehničkog informacionog sistema (PDMS) za mala i srednja proizvodna preduzeća na području Bosne i Hercegovine,
 • Analiza procesâ proizvodnog sistema i izbor programske opreme za poslovni i tehnički informacioni sistem u kompaniji UNIS – PRETIS NIS d.o.o.,
 • Veći broj seminara iz područja informatike i računarstva, 3D modeliranja, tehničkih informacionih sistema itd.