+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za dizajn i tehnologije u drvopreradi
Šef laboratorijeProf.dr. Darko petković
dpetkovic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilac
Kontakt telefon+387 (0)32 449145
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE

Univerzitet u Zenici je pokrenuo strukovni studij Proizvodni biznis sa usmjerenjima Tehnologije obrade drveta i Industrijski dizajn u drvopreradi. Navedeni studij je rezultat angažmana Mašinskog fakulteta u Zenici, Univerziteta u Zenici i partnerskih institucija (Vlada Ze-Do Kantona, REZ Agencija, PK i dr.). Studij je koncipiran na savremenim dostignućima evropskog modela profiliranja studija ovakve vrste i konceptu 50:30:20 odnosno 50% nastavnih predmeta proizvodnih usmjerenja i tehnologija, 30% predmeta ekonomske grupe i 20% opšte stručnih nastavnih predmeta. Studij je usklađen sa kreditnim sistemom studija/bodovanja tzv. ECTS modelom (European Credit Transfer System) te omogućuje vertikalnu i horizentalnu prohodnost studenata kao jednu od temeljnih odrednica Bolonjske deklaracije čiji je potpisnik i država BiH. Temeljna osnova za razvoj ovog studija bilo je otvaranje ove laboratorije koja u saradnji sa laboratorijama instituta i fakulteta treba da čini osnovu budućeg razvoja Centra za izvrsnost u drvopreradi koji se radi kao projekat sa Univerzitetom u Bernu (Švicarska). Laboratorija izvodi obuke iz slijedećih oblasti:

 • analiza tehnologija i raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji,
 • potencijal biomase kao energetskog resursa,
 • osobine drveta, trajnost i zaštita drveta,
 • ergonomsko dizajniranje i modeliranje,
 • trodimenzionalno (3D) skeniranje jednostavnijih elemenata i njihovo računarsko modeliranje
 • tehnička dokumentacija (konstruktivno-tehnološka dokumentacija),
 • ispitivanje namještaja i dijelova namještaja,
 • standardizacija i EU tehnička regulativa za drvopreradu,
 • alati za obradu drveta,
 • hidrotermička obrada drveta,
 • iverice i ploče vlaknatice,
 • CNC mašine za obradu drveta,LabDD-3
 • osnove CNC programiranja uz praktičnu vježbu,
 • optimizacija tehnologije drvoprerade,
 • tehno-ekonomsko modeliranje proizvoda,
 • tehnologije izrade stolica i tehnologija izrade lijepljenih ploča,
 • tehnologija površinske obrade (lakiranje),
 • praktičan rad na mašini (Materwoork, Mater Cabinet)

NAJVAŽNIJE REFERENCE

Do sada je ova laboratorija realizovala nekoliko programa obuke za tehnički personal iz MSP iz BiH koje su podržale Vlade FBiH (Federalno ministarstvo za obrt, preduzetništvo i razvoj) i regionalna agencija REZ. Po narudžbi su rađena  idejna rješenja određenih prostora te izrada na CNC obradnom centru.