+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU OWL – NJEMAČKA

by | jul 11, 2018 | Posjete

U periodu od 20. do 23.06.2018. godine predstavnici institucija: Procontech, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Mašinski fakultet Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, Mašinski fakultet Univerziteta Banja Luka, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, INTERA Tehnološki park Mostar, ZEDA Zenica, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, su boravili na studijskom putovanju na University of Applied Sciences Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL) Lemgo, Germany.

Svrha studijskog putovanja je bio upoznavanje sa predstavnicima Univerziteta OWL, pojedinih odjela i laboratorija, sa posebnim osvrtom na Project DiMan – Direct Digital Manufacturing and Industry 4.0, te drugih naučno-istraživačkih i proizvodnih institucija s ciljem razvoja saradnje, te kreiranja preduslova za potpisivanje sporazuma o saradnji.

U okviru posjete izvršen je obilazak segmenata:

Smart Factory – Fraunhofer Institute: oblast – industrijska i inteligentna automatizacija, tehnologije za digitalne fabrike sutrašnjice, itd. gdje je podcrtan koncept na relaciji Customer-Smart Engineering (Product Planning, Product Development, Proces Development)-Smart Operations (Manufacturing, Assembly)-Smart Services-Customer, bazirano na korištenju 3D RP ili Printing tehnologija, Self-X tehnologija, Analitike podataka, Digitalne proizvodnje, Simulacija i Optimizacije, a u cilju Integracije podataka i povezanosti. Podaci su impresivni: ideja o Inteligentnim tehničkim sistemima je pokrenuta 2012. godine, 174 partnera, 45 inovaciona projekta, 120 transfer projekata, budžet – preko 100 mil eura. Sistem je za 2017. godinu u regionu predvidio oko 80.000 radnih mjesta, kreirao 10.000 novih radnih mjesta, 50 novih kompanija, 5 novih istraživačkih centara, 4 nova studijska programa sa 500 novih studenata svake godine, itd. Istraživački institut ima zadatak, između ostalog, povezivanja nauke i privrednih potreba/kompanija: R&D razvoj praktičnih tehnologija u domenu industrijske automatizacije, podrška i edukacija u oblasti tehnologija i Industry 4.0 za SMEs, projekti za transfer Industry 4.0 tehnologija za SMEs. Naravno, u okviru ‘centra’ se nalaze laboratorijski segmenti za istraživanja iz gore pomenutih domena: Versatile Production System, 3D printing, Customized Production System, Robotik, Condition Monitoring (Big Data, Machine Learning, Data Analytics), Predictive Maintenance and Optimization,

Kompanija Hettich, Kirchlengern: proizvodna privatna kompanija u oblasti metalnih elemenata za drvnu industriju i bijelu tehniku, 4. generacija vlasnika upravlja fabrikom od 1888. godine, fabrika radi po konceptu Industry 4.0, proizvodni kapaciteti na 4 kontinenta, 6600 uposlenih, 3600 uposlenih u Njemačkoj, promet 975 miliona eura. U području Kirchlengern ima 18 hala, u halu C2 uloženo 100 miliona Eura, potpuno digitalizovana proizvodnja, u svakoj smjeni radi oko 30-ak radnika koji ‘nadgledaju i opslužuju’ mašine, automatizovan unutrašnji transport, mašine i alate za proizvodnju pravi ‘sama sebi’ ova kompanija, proizvodnju opslužuje 50 KUKA robota, dnevno se isporuči 12 šlepera robe kupcu, …

University Ostwestfalen-Lippe (OWL) – predstavljeni su segmenti Univerziteta sa pojedinim područjima interesovanja i djelovanja. Domaćini su bili gosp. James O'Reilly koji je predstavio Departmente sa posebnim osvrtom na ‘Mechanical Engineering and Mechatronics’, a podaci interesantni za University of Applied Sciences su: 9 fakulteta, 53 studijska programa, 6700 studenata, 174 profesora, … sa posebnim akcentom na primijenjena istraživanja i povezanost sa kompanijama. Predstavljeni su BSc i Master programi, te međunarodna saradnja. Posebno su istaknuti instituti: Institute industrial IT (3,5 miliona eura eksternog finansiranja), Institute for Future Energy (1,5 miliona eura eksternog finansiranja), Centrum Industrial IT.

Predstavljen je posebno i Master degree Program Production Engineering and Management (Double Degree Program) i International Summer School.

Zatim predstavljeni su i pojedini Departmenti kao: Department of Production and Economics and Specific Field of Logistics Technology (Prof. Dr.-Ing Li Li), u okviru kojeg je 1200 studenata, sa BSc i Master programima: Production Technology, Logistics, Industrial Engineering, Business Management, Wood Technology, zatim Projekti: ProErgo, DiMan, AGV Systems, … Department of Mechanical Engineering and Mechatronics (Prof. Dr.-Ing J. Song) u okviru kojeg je prikazan BSc i Master program studiranja, te ‘dualni koncept’ studija sa 24 privredna partnera, 12 laboratorija i oprema u okviru departmenta (budžet oko 1,6 miliona eura).

Naravno, svaki od predstavnika iz Bosne i Hercegovine je izvršio kratku prezentaciju institucije koju predstavlja. Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je predstavio područje rada Fakulteta u domenu visokog obrazovanja, R&D i saradnje sa privredom, sa posebnim akcentom na novim aktivnostima i uspjesima iz domena pojedinih laboratorija, a posebno primjene 3D printing tehnologije.

Na osnovu detaljnih informacija i sagledavanja mogućnosti domena saradnje između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Univerziteta OWL sačinjen je dokument sa prijedlozima područja i aktivnosti za saradnju, koji bi trebao biti podloga za potpisivanje Sporazuma o saradnji. Naravno, poseban dio je posvećen mobilnosti nastavnog osoblja i studenata u okviru ERASMUS+ ili CEEPUS saradnje.

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici se ljubazno zahvaljuje gospodinu Burksu i gospodinu Rašiću, kao i predstavnicima Univerziteta OWL za omogućenje ovakve studijske posjete i prilike za dalju saradnju Institucija

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This