+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Radni sastanak sa predstavnicima grada Gelsenkirchen-a

by | sep 19, 2018 | Posjete

Dana 18.09.2018. godine u dekanatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici upriličen je radni sastanak sa uvaženim predstavnicima grada Gelsenkirchen-a: gđa Martina Rudowitz (zamjenica Gradonačelnika), gosp. Heinz Meyer (“Prijatelj Zenice”),  gosp. Andreas Piwek (Gradska uprava Gelsenkirchena, Odjel za saradnju sa Evropom) i gosp. Dr. Holger Schrader – (Gradska uprava Gelsenkirchena, Voditelj odjela za zastupanje i građanske poslove), u cilju realizacije međusobne saradnje u okviru ukupnog programa „Solarbrücke Gelsenkirchen – Zenica”. Inače, cilj partnerstva je razmjena i prijenos znanja između dva grada, kao i šira saradnja koja obuhvata vrlo različite teme iz oblasti kulture, ekonomske saradnje, sporta, nevladinih organizacija /NVO/. U okviru plana projekta je izgradnja tzv. “solarnog mosta”, odnosno instalacija 15 solarnih panela sa pratećom opremom u izviđačkom centru Boračko jezero. Predstavnici stručnog tima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici će, u saradnji sa članovima stručnog tima ispred Grada Zenice, dati doprinos u izradi projektnog rješenja za instalaciju solarnog sistema. Predviđeno je i učešće studenta diplomanta koji će obaviti dio proračuna.

U okviru posjete izvršen je obilazak dijela kapaciteta Mašinskog fakulteta Univerziteta sa akcentom na 3D printing tehnologije, te solarni sistem u krugu Fakulteta.

Potrebno je naglasiti da Univerzitet u Zenici, putem Ureda za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, ima razvijenu saradnju sa predstavnicima grada i institucija Gelsenkirchena.

U okviru ove posjete razgovarano je i o ostalim mogućim oblicima buduće saradnje.

Ljubazno se zahvaljujemo uvaženim gostima, kao i v.as.mr. Slobodanki Omerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici na učešću i pomoći u realizaciji sastanka.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This