+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PROTOKOL ZA PROVOĐENJE ISPITNIH AKTIVNOSTI U OBJEKTIMA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

by | maj 26, 2020 | Obavještenja

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

 

PROTOKOL ZA PROVOĐENJE ISPITNIH AKTIVNOSTI

U OBJEKTIMA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

 

Poštovani nastavnici, saradnici, osoblje službi, studentice i studenti

 U skladu s odlukama nadležnih organa o popuštanju restriktivnih mjera zaštite od pandemije izazvane corona virusom, smjernica Senata Univerziteta u Zenici, kao i ranijih preporuka menadžmenta Fakulteta u vezi sa provođenjem apsolventskih ispita, uspostavljen je i objavljen raspored ispitnih termina za period od 25.05 do 05.06.2020. godine.

 Provođenje ispitnih rokova se vrši uz obaveznu primjenu odgovarajućih preventivnih epidemioloških mjera u cilju maksimalne zaštite zdravlja svih učesnika visokoobrazovnog procesa, te poštivanje naloženih mjera i naredbi od strane nadležnih organa (zabrane okupljanja većeg broja osoba na jednom mjestu, primjenu mjere socijalne distance od minimalno 2m, korištenje zaštitne opreme).

 U smislu provođenja ispitnih obaveza u objektima (učionicama) Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, nužne su detaljnije istrukcije u vezi sa provođenjem mjera zaštite zdravlja svih učesnika tokom ispita i boravka u objektima Fakulteta.

 U smislu poštivanja i provođenja mjera zaštite, svi učesnici u procesima imaju veoma važnu ulogu.

 Potrebno je znati da za svo vrijeme trajanja stanja pandemije, u objektima Fakulteta se provode higijenske mjere, dezinfekcija prostorija i površina, kontinuirano i na najvišem nivou od strane tehničke službe. To uključuje i sistemsku dezinfekciju prostora od strane sistemskih tijela (KCZ), koja se i dalje nastavlja.

 Kako bismo zajedno nastavili disciplinirano provođenje mjera zaštite u daljim procesima rada i djelovanja, a u smislu provođenja ispitnih rokova, potrebno je poštovati slijedeće:

 •  fizičko provođenje procesa polaganja ispita, uz maksimalno poštivanje zaštitnih mjera, treba obaviti sa vremenski minimalno mogućim boravkom u objektima Fakulteta,
 • od nastavnog osoblja i studenata se očekuje poštivanje termina provođenja ispita i definisanih smjernica postupanja tokom samog provođenja ispita i boravka u objektima Fakulteta,
 • studenti na dan i u vrijeme zakazanog ispita dolaze ispred Fakulteta, najkasnije 10 min prije početka ispita i u dvorištu Fakulteta čekaju dolazak predmetnog nastavnika/saradnika poštujući mjere fizičkog distanciranja. Vrijeme do termina početka ispita je potrebno da bi se izvršile sve pripreme uključujući pregled posjedovanja lične zaštitne opreme i dezinfekciju na ulazu Fakulteta, ulazak u učionicu i razmještaj studenata,
 • studenti moraju strogo voditi računa o pravovremenom dolasku, jer u slučaju kašnjenja, studenti neće moći samostalno ulaziti u objekte Fakulteta,
 • studenti u objekte Fakulteta ulaze isključivo u pratnji nastavnika/saradnika, gdje svaki nastavnik/saradnik prihvata adekvatnu grupu studenata za konkretan ispitni termin,
 • nastavnici, saradnici i studenti nose ličnu zaštitnu opremu (obavezno maske, a poželjno i rukavice), odnosno NIKO OD UČESNIKA U PROCESU NE MOŽE UĆI U OBJEKTE FAKULTETA BEZ LIČNE ZAŠTITNE OPREME NA SEBI.
 • na ulasku u fakultet služba zaštite pregleda ispunjenost mjera lične zaštite od strane nastavnika, saradnika i studenata.
 • na ulazu u Fakultet, na jasno označenom mjestu, uz kontrolu osoblja službe zaštite, vrši se OBAVEZNA dezinfekcija obuće, a zatim i ruku, od strane SVIH KORISNIKA POJEDINAČNO.
 • nastavnik/saradnik preuzima ključ i zajedno sa studentima odlazi do učionice u kojoj se održava ispit,
 • u kretanju do učionice studenti slijede nastavnika/saradnika i kreću se u organizovanom slijedu s poštivanjem međusobnog razmaka od najmanje 2 m.
 • održavanje ispita u adekvatnom terminu, vrši se u učionici dezinficiranoj i prozračenoj prije ispita,
 • u učionicu, prema planiranom rasporedu, prvo ulazi profesor/saradnik koji vrši razmještaj studenata poštujući propisanu distance između svakog studenta,
 • raspoređivanje studenata za sjedenje od strane nastavnika/saradnika se vrši u naizmjeničnim pozicijama, tako da ispred/iza njih i pored njih (lijevo/desno) ne smije sjediti drugi student na odstojanju manjem od 2 m, što znači da je ukupan broj studenata u istom trenutku u prostoriji cca 1/3 njenog stvarnog kapaciteta,
 • na ispitu studenti koriste svoj pribor, a o nužnosti preuzimanja pisanog materijala odluku donose predmetni nastavnici/saradnici,
 • u toku provođenja ispita vrši se konstantno prozračivanje iste,
 • sve što nastavnici, saradnici i studenti trebaju obaviti u konsultativnom smislu, razmjene informacija i pojašnjenja, prije ili poslije ispita, to trebaju obaviti u elektronskoj ili telefonskoj komunikaciji, bez fizičkog kontakta po kancelarijama i slično,
 • nakon završetka ispita studenti, poštujući mjere distance, napuštaju učionicu (prvo izlaze studenti iz zadnjih redova, a posljednji izlaze studenti iz prvih redova), te napuštaju objekte Fakulteta bez zadržavanja po hodnicima.
 • nakon završetka ispita, konkretna učionica i radne površine se dezinficiraju od strane tehničkog osoblja i u istoj se može vršiti naredni ispit tek za 1 sat,
 • objavljivanje rezultata ispita je javno i vrši se elektronski putem raspoloživih resursa uključujući odgovarajuće platforme, web stranicu Fakulteta i sl., kako bi se izbjeglo fizičko dolaženje i okupljanje studenata ispred oglasnih ploča Fakulteta,
 • nastavnici, saradnici i studenti su dužni pratiti stanje svih učesnika u procesu u smislu da ako postoji i najmanja sumnja da neko od učesnika ima bilo kakve simptome koji eventualno upućuju na moguću zaraženost, ili imaju informaciju da je neko učesnika bio u kontaktu sa zaraženim osobama, ili neko od učesnika ima moguću povišenu temperaturu i slično, informacija se dostavlja predmetnom nastavniku/saradniku i osobi službe zaštite, te ulazak takvih učesnicima neće biti moguć u dalji proces. Također, shodno trenutnoj procjeni epidemiološke situacije provjera tjelesne temperature učesnika od strane osoblja službe zaštite je moguća na samom ulazu u objekte Fakulteta,
 • ukoliko studenti imaju odgovarajuće potrebe administrativno-tehničke prirode u službama Fakulteta, to mogu ostvariti samo uz prethodnu elektronsku najavu i slijeđenje instrukcija osoblja službi o daljem postupanju,
 • korištenje kantine, od strane studenata, unutar objekta Fakulteta je STROGO ZABRANJENO (jer još nisu na snazi mjere korištenja usluga unutar objekata). Trenutno, moguće je koristiti usluge kantine samo na otvorenoj površini, uz strogu kontrolu mjera zaštite i distance, za što ličnu odgovornost ima Zakupoprimac/Voditelj kantine, te nastavnici, saradnici i studenti LIČNO.

 

 GORE PROPISANE MJERE SU DONESENE U NAJBOLJOJ NAMJERI, S CILJEM:

 1.  OČUVANJA LIČNOG I ZAJEDNIČKOG ZDRAVLJA SVIH UČESNIKA U PROCESIMA VISOKOG OBRAZOVANJA,
 2. PROVOĐENJA PROCESA OBEZBJEĐUJUĆI NJIHOV KONTINUITET, KVALITET I POSTIZANJE ADEKVATNIH REZULTATA ISTIH.

 OBAVEZU POŠTIVANJA MJERA IMAJU NASTAVNICI I SARADNICI (stalno uposleni, kao i vanjski saradnici), OSOBLJE SLUŽBI, TE STUDENTICE I STUDENTI MAŠINSKOG I POLITEHNIČKOG FAKULTETA, odnosno svi korisnici prostornih i tehničkih resursa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 Nastavnici, saradnici i studenti imaju ličnu odgovornost za poštivanje propisanih mjera, kao i za posljedice eventualnog nepridržavanja istih i dovođenje drugih učesnika u procesu u opasnost po njihovo zdravlje. Svi koji ne poštuju propisane mjere će biti udaljeni iz objekata Fakulteta od strane osoblja službe zaštite.

 

 S poštovanjem,

 Dekan i Prodekan za nastavu i studentska pitanja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

 

 

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This