+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Po Konkursu/natječaju za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, koji je zaključen 30. septembra 2016. godine.

Komisija za rangiranje kandidata za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) u akademskoj 2016/2017. godini,  imenovana Odlukom dekana fakulteta, broj: 03-100-305-0702/16 od 06.09.2016. godine, pregledala je prispjele prijave i utvrdila sljedeću rang listu prijavljenih kandidata (link za preuzimanje)

 

Arhive

Share This