+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Poziv na pristupno predavanje

by | jun 26, 2019 | Obavještenja

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

Obavještavaju se profesori, studenti i svi zainteresovani da će se, prema Zaključku Naučno – nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj: 03-200-013-442/19 od 15.05.2019. godine, dana 02.07.2019. god (utorak) sa početkom u 11:00 sati, u sali za sjednice Mašinskog fakulteta (1101), održati

PRISTUPNO PREDAVANJE

u skladu s procedurom za ispunjenje uslova za izbor u zvanje docenta
kandidata dr.sc. Sanina Hasanića, dipl. inž. maš.

Tema: „Uvod u tehnologije obrade drveta i tehnike lijepljenja“

 pred Komisijom u sastavu:

  1.  dr. Zdravko Popović, redovni profesor, naučna oblast: “Primarna prerada drveta“,
    Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik  Komisije,
  2. dr. Vladislav Zdravković, vanredni profesor, naučna oblast: “Primarna prerada drveta“,
    Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Komisije,
  3. dr. Fuad Hadžikadunić, vanredni profesor, naučna oblast: „Mašinske konstrukcije“,
    Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,

 Sekretar Komisije je asistent Emir Đulić, dipl. inž.maš.

 

Zenica, 25.06.2019. godine

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This