+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Posjeta predstavnika Univerziteta u Pečuhu i predstavnika Ambasade Mađarske

by | maj 25, 2017 | Posjete

Dana 17.05.2017. godine Univerzitet u Zenici su posjetili predstavnici Univerziteta u Pečuhu, predstavnici Ambasade Mađarske i predstavnici grada Pečuha. Tom prilikom organiziran je prijem u Kabinetu rektora, prof.dr.sc. Dževada Zečića, kao i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Pečuhu i Univerziteta u Zenici. Između ostalih značajnih aktivnosti u sklopu ove posjete, održan je niz radnih sastanaka. Na radnom sastanku predstavnika tehničkih fakulteta oba univerziteta održanom u prostorijama Rektorata zaključeno je da postoji obostrani interes za program Erasmus +, te je predloženo potpisivanje protokola kojim će biti obuhvaćeni svi studijski programi koji postoje na oba univerziteta. Dogovoreno je da se kod narednog poziva za apliciranje na projekte  EU sagledaju potencijalne prilike, te da se oba univerziteta uključuju u aplikacije kao partneri. Interes Univerziteta u Zenici jesu energetska efikasnost i ekološko inženjerstvo (nastavak RESI), studentsko preduzetništvo (nastavak IDEA-lab), razvoj sistema rangiranja univerziteta, razvoj Alumni mreže i dr. Predstavnici Univerziteta u  Pečuhu su iskazali spremnost da svoje osoblje tehničkih fakulteta ponudi kroz program mobilnosti za kompletan PhD ciklus koji se planira organizovati na Univerzitetu u Zenici, (www.unze.ba).

Nakon radnog sastanka upriličena je posjeta prof. dr. Bachmann  Bàlint – dekana Fakulteta inženjerstva i informacionih tehnologija, te gosp. Csaba RUZSA – ured Rektora, Fakultetu za metalurgiju i materijale, te Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U sklopu posjete Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici uvaženi gosti su upoznati sa tradicijom, studijskim odsjecima, kadrovskim i laboratorijskim kapacitetima, te dosadašnjem djelovanju Fakulteta, ali i daljim planovima u okviru visokoobrazovnog, naučno-istraživačkog i stručnog domena. Posebno su naglašeni dosadašnji značajni rezultati iz domena međunarodne saradnje, te su sagledane mogućnosti zajedničkih aktivnosti u gore pomenutim oblastima interesovanja. Izvršen je obilazak dijela laboratorijskih kapaciteta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, gdje su prikazani kapaciteti opreme i dosadašnji rezultati rada pojedinih laboratorija. Iskazana je obostrana želja za uvezivanje nastavničkih/saradničkih i laboratorijskih kapaciteta u nastavnom i naučno-istraživačkom segmentu rada tehničkih fakulteta oba Univerziteta.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This