+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Održana treća studentska konferencija CLIL 2018

by | jun 3, 2018 | Dešavanja

Dana 31.05.2018. godine Amfiteatar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je bio prostorno premalen da ugosti sve učesnike Treće studentske konferencije na engleskom jeziku CLIL 2018 (Content and English Language Integrated Learning). Konferencija je realizirana u organizaciji Mašinskog fakulteta u saradnji sa Politehničkim fakultetom, te Metalurško-tehnološkim fakultetom. Konferencija je proizvod istovremenog učenja engleskog jezika i tehničke struke, koje se, unutar predmeta Engleski jezik, promovira na ovim fakultetima. Cilj Konferencije je podizanje nastavno-naučnog nivoa spomenutih fakulteta na još viši nivo, kao i prezentacija naših studenata relevantnim privrednim subjektima. Aktivno korištenje Engleskog jezika, između ostalih, jeste jedna od osnovnih karakteristika savremenog inženjera u realnom privrednom okruženju. Posebnu zahvalnost iskazujemo uvaženoj profesorici doc. dr. Aidi Tarabar, koja je i ove godine u saradnji sa studentima realizirala kvalitetne materijale i prezentacije.

Naime, u profesionalnom svijetu iz oblasti tehničkih nauka, a i šire, poznavanje struke, informacionih tehnologija i engleskog jezika je postala osnova pojma ”inženjer”. Sa aspekta ponavanja stranog jezika to znači ”dobro poznavanje stranog jezika”. Naše kompanije su danas otvorene prema zapadnom tržištu. To je dovelo do potrebe nužnog poznavanja opšteg i stručnog engleskog jezika, a koje dolazi do izražaja na stručnim sastancima sa stranim partnerima, stručnom tumačenju dokumentacije za potrebe saradnje sa stranim kompanijama, stručno sročenoj e-mail komunikaciji, praćenju međunarodnih seminara i konferencija u oblasti struke, itd.

Studentice i studenti gore pomenutih fakulteta su na Konferenciji izložili 14 radova od 27 prisutnih u Zborniku radova. Prezentovane teme na stručnom engleskom jeziku su iz domena tehničke struke od koji mnoge sadrže realna eksperimentalna istraživanja. U izvrsnim prezentacijama naših studenata i studentica pokazan je veoma visok nivo stručnog vladanja stručnom materijom, ali i veoma razvijene vještine prezentacije istih na engleskom jeziku. S tim u vezi možemo biti izuzetno ponosni na veoma stručan i profesionalan rad uvažene profesorice Tarabar, te pokazani trud i ažurnost studenata koji su ovu Konferenciju shvatili i utjelovili na veoma profesionalan način. Time se dokazuje da tehnički fakulteti Univerziteta u Zenici školuju veoma kvalitetne profesionalno profilirane kadrove u skladu sa potrebama tržišta. Broj od oko 120 prisutnih na Konferenciji, iz domena javnih institucija, predstavnika privrednog sektora, nastavnika, saradnika i studenata, pokazuje činjenicu da Konferencija svake godine postaje sve posjećenija i postiže sve veći kvalitet.

Ljubazno se zahvaljujemo svima koji su na razne načine omogućili realizaciju ove Konferencije, a posebno studenticama i studentima koji su, u saradnji sa profesoricom, pripremili i izložili radove na vrlo visokom nivou.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This