+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 12.07.2016. godine u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je održana Prva studentska konferencija CLIL 2016 (Content and English Language Integrated Learning) na engleskom jeziku u organizaciji Mašinskog fakulteta u saradnji sa Politehničkim fakultetom, te Fakultetom za Metalurgiju i materijale. Konferencija je proizvod istovremenog učenja engleskog jezika i tehničke struke, koje se, unutar predmeta Engleski jezik, promovira na ovim fakultetima. Cilj Konferencije je podizanje nastavno-naučnog nivoa spomenutih fakulteta na još viši nivo, kao i prezentacija naših studenata relevantnim privrednim subjektima. Aktivno korištenje Engleskog jezika, između ostalih, jeste jedna od osnovnih karakteristika savremenog inženjera u realnom privrednom okruženju. Posebnu zahvalnost treba iskazati uvaženoj profesorici doc. dr. Aidi Tarabar koja je osmislila i implementirala projekat CLIL-a na našem Univerzitetu i time omogućila prezentiranje naših studenata na ovoj važnoj jezičko-stručnoj osnovi.

Naime, u profesionalnom svijetu iz oblasti tehničkih nauka, a i šire, poznavanje struke, informacionih tehnologija i engleskog jezika je postala osnova pojma ”inženjer”. Sa aspekta ponavanja stranog jezika to znači ”dobro poznavanje stranog jezika”. Naše kompanije su danas otvorene prema zapadnom tržištu. To je dovelo do potrebe nužnog poznavanja opšteg i stručnog engleskog jezika, a koje dolazi do izražaja na stručnim sastancima sa stranim partnerima, stručnom tumačenju dokumentacije za potrebe saradnje sa stranim kompanijama, stručno sročenoj e-mail komunikaciji, praćenju međunarodnih seminara i konferencija u oblasti struke, itd.

Učešće u izloženim prezentacijama Konferencije je uzelo 18 studenata i studentica gore pomenutih fakulteta, a prezentovane teme na stručnom engleskom jeziku su iz domena tehničke struke. U izvrsnim prezentacijama naših studenata i studentica pokazan je veoma visok nivo stručnog vladanja materijom, ali i veoma razvijene vještine prezentacije istih na engleskom jeziku. S tim u vezi možemo biti izuzetno ponosni na veoma stručan i profesionalan rad uvažene profesorice Tarabar, trudu i ažurnosti studenata koji su ovu Konferenciju shvatili i utjelovili na veoma profesionalan način. Time se dokazuje da tehnički fakulteti Univerziteta u Zenici školuju veoma profesionalno profilirane kadrove u skladu sa potrebama profesionalnog tržišta u domenu savremenih potreba kompanija, ali i naučno-istraživačkih potreba. Na Konferenciji su prisustvovali i predstavnici kompanija.

Također, zahvaljujemo svima koji su na razne načine omogućili realizaciju ove Konferencije, a koja ulazi u plan realizacije od strateške važnosti za naše fakultete Univerziteta u Zenici, te obavezu tradicionalnog održavanja u godinama koje dolaze.

Arhive

Share This