+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

MAŠINSTVO

ČASOPIS ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

Uredništvo | Instrukcije za autore | Objavljeni radovi

Godina/Year 2017
Vol. 14, Number 1, Naponsko stanje u nosećim valjcima rotacione peći, Žiga A., Kačmarčik J.

 

 

 

Vol 14. Number 1, Proračun parametara jednošinske viseće željeznice (JVŽ) u prostorijama trase jama pogona “Haljinići” ZD RMU “Kakanj” D.O.O. Kakanj, Sredojević J., Bajramović K.

Vol 14. Number 1, Incineracija u regiji koja pripada regionalnoj deponiji Mošćanica – šansa?, Selimović S.

Vol 14. Number 1, Prednosti korištenja bioreaktora u postupku kontrolisanog kompostiranja biootpada, Šišić M, Bikić F.

Vol 14. Number 1, Analiza konstrukcionih zahtjeva neophodnih za stabilno upravljanje i kretanje autobusa, Ajanović M, Nunić Z, Klisura F, Petković S.

Vol 14, Number 1, Masinstvo (complete PDF

Vol 14, Number 2, Analiza oštećenja kočionog diska koordinatnom mjernom mašinom i 3D CAD modeliranjem, Karić A, Lemeš S

Vol 14, Number 2, Strategije poboljšanja kvaliteta Zajednički cilj i raznovrsnost načina, Hamrol A.

Vol 14, Number 2, Evaluacija radne uspješnosti akademskog osoblja, Objektivni model, Dedić E.

Vol 14, Number 2, Održavanje i učinak strojeva na gradilištima, Vidaković D, Lacković Z, Ivanović M.

Vol 14, Number 2 Mašinstvo (complete PDF)

Vol 14, Number 3, Istraživanje povećanja vatrootpornosti materijala primjenom modernog postupka nanošenja metalnih prevlaka, Rimac M, Oruč M, Posavljak S.

Vol 14, Number 3, Dostignuća i pravci razvoja osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju BiH na primjeru Univerziteta u Zenici, Plančić I, Čabaravdić M.

Vol 14, Number 3, Neki problemi upravljanja visokoškolskim institucijama, Brdarević S, Zaimović-Uzunović N.

Vol 14, Number 3, Trendovi u održavanju, Krebelj P. 

Vol 14, Number 3 Mašinstvo (complete PDF)

Vol 14, Number 4, Značaj ispitivanja žilavosti i zamora kod aluminijski 6xxx legura, Dženana Gačo, Bahrudin Hrnjica, Esad Bajramović.

Vol 14, Number 4, Sistem daljinskog grijanja u Kaknju, Almir Kahriman, Nedim Hodžić, Elma Ekinović.

Vol 14, Number 4, Komparacija sistema daljinskog grijanja gradova zemalja u tranziciji, Maja Mrkić Bosančić, Petar Gvero, Jusuf Ibrulj, Azrudin Husika, Srđan Vasković.

Vol 14, Number 4, Analiza rješenja kosine usjeka primjenom metoda armiranog tla, čavljanja i izrade potpornog zida, Turčinović N.

Vol 14, Number 4, Analiza atraktivnosti studija nauke i tehnologije, Brdarević S, Arnaut D.

Vol 14, Number 4 Mašinstvo (complete PDF)