+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Nastavak podrške preduzetnicima u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja

by | jun 2, 2017 | Dešavanja

Krajem prošle godine Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske i u partnerstvu sa međunarodnim Institutom inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je organizovao  takmičenje mladih inovatora u razvoju inovativnih poslovnih ideja: YEP/IEEE 2016 Ideathon-Hackathon nakon čega je održana Konferencija  u decembru kada su predstavljene inovacije i odabrana najbolja među njima. Nakon toga je nastavljen rad sa idejama u okviru YEP inkubatora ideja. Namjera je da se, korak po korak,  i mentori i studenski timovi vode ka razvoju ideja kako bi one postale održive i komercijalne, te da se preduprijedi mogućnost da kvalitetni biznisi ne budu realizovani, a za što je, kako to i svjetska praksa pokazuje, potreban kontinuirani kvalitetni mentoring i koučing. Prva generacija polaznika YEP Inkubatora poslovnih ideja 16.05.2017 predstavila je svoje ideje panelu u čijem radu su učestvovali predstavnici Ambasade Švicarske, ProCredit Bank, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih. Nakon procjene predstavljenih poslovnih ideja, YEP je današnjim sastancima sa timovima ZEN3D i Total PR započeo proces pregovora o nastavku pružanja podrške u realizaciji navedenih ideja. Podsjećamo, svakoj poslovnoj ideji čiji predstavnici uspješno završe proces inkubacije i za koju se procijeni adekvatan komercijalni potencijal, YEP nudi individualni plan podrške. Sadržaj podrške, koja može uključivati investiciju, mentorstvo, povezivanje sa tržištima i druge elemente, pregovara se sa predstavnicima timova.

Na današnjim sastancima, sa predstavnicima tima sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici koji je svoju ideju razvio kroz YEP/IEEE Innovation Ideathon/Hackathon te tima organizacije Infohouse, postignut je generalni dogovor o narednim koracima u nastavku saradnje.  Konkretizacija ove saradnje očekuje se u bliskoj budućnosti nekon čega slijedi i registracija konkretnih preduzeća. U toku idueće sedmice YEP nastavlja pregovore sa preostalim polaznicima YEP Inkubatora poslovnih ideja.

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: Nastavak podrške preduzetnicima u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This