+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Konkurs za mobilnost u zimskom semestru 2020/21. godine u okviru programa Erasmus+ KA107- Univerzitet u Kelnu, Njemačka

by | jun 1, 2020 | Konkursi

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru akademske 2020/2021.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Kelnu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: studijski programi inžinjerstva

Godina studija: I, II, ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar

Rok za prijavu: 04.06.2020.godine

Intervju: 05.06.2020.godine u 11:00 h

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom/njemačkom jeziku
  5. CV na engleskom/njemačkom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog/njemačkog jezika (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  7. Ugovor o učenju odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakom ERASMUS/Keln.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom/njemačkom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

 

Napomena: Prije slanja aplikacije provjeriti dostupnost predmeta na engleskom jeziku.

CV i Motivaciono pismo potpisati a potom skenirati uz ostalu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

 

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na:

www.th-koeln.de

http://www.studium.th-koeln.de/service/u/01369.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/incomings_21389.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/automotive-systems-and-production_55741.php

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This