+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
KATEDRA ZA AUTOMATIZACIJU I METROLOGIJU

Šef katedreProf.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
nzaimovic@mf.unze.ba
Sekretar katedre
OznakaUNZE-K-16
Kontakt telefon+387 (0) 449138
Fax+387 (0)32 246612
Infohttp://www.am.unze.ba

Glavni zadaci Katedre za automatizaciju i metrologiju su izvođenje nastave i naučno-istraživački rad u oblastima mjerne tehnike, automatizacije i elektrotehnike. U sklopu Katedre nalaze se sljedeće laboratorije:

  • Laboratorija za mjernu tehniku
  • Laboratorija za elektrotehniku

Ove laboratorije su namijenjene edukaciji studenata na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, kao i pružanju usluga vanjskim naručiocima, a opremljene savremenom opremom kao što su 3D koordinatna mjerna mašina, 3D kolor skener, industrijski robot…

U organizaciji Katedre je 2006. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici počeo sa radom postdiplomski studij “Metrologija”, koji se realizuje u okviru TEMPUS projekta u saradnji sa Fakultetom za strojništvo Univerziteta u Mariboru i Katedrom za kvalitet menadžment i proizvodnu mjernu tehniku (Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik) Univerziteta u Erlangenu.

OSOBLJE KATEDRE
Prof.dr. Nermina Zaimović Uzunović
R. prof.dr. Aleksandar Karač
V.prof.dr. Malik Čabaravdić
V.prof.dr. Samir Lemeš
V.prof.dr. Izet Džananović
V.as.mr. Muriz Arifović
As. Dženana Tomašević

PREDMETI KATEDRE
Predmeti Katedre na Mašinskom fakultetu (MF)