gototopgototop
Bosnian-Flag-icon
United-Kingdom-flag-icon
header-1-donji
Prijavi se
Korisni linkovi
Statistika posjećenosti

Ukupno posjeta:658920
Početna Fakultet Izdavačka djelatnost Udžbenici i knjige

Udžbenici i knjige

Naziv publikacije Autor Objavljeno
Održavanje dr. S Brdarević 2013.
Savremeni materijali u mašinstvu dr. N Haračić 2012.
Obrada rezanjem - tehnologija ,mašine,sistemi, alati I pribori dr. S. Ekinović 2011.
QMS u BiH- Pregled stanja - Monografija dr. S. Jašarević 2010.
Proizvodna mjerenja dr. N. Zaimović-Uzunović, mr. S. Lemeš, dr. D. Denjo, mr. A. Softić 2009.
Tehnička mehanika I D. Vukojević, N. Zaimović-Uzunović, N. Hodžić, N. Vukojević, J. Kačmarčik 2009.
Mjerenje karakteristika procesa M. Oruč, N. Zaimović-Uzunović, A. Klobodanović 2008.
Statika N. Zaimović-Uzunović, D. Vukojević, N. Hodžić, A. Žiga 2007.
Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti dr. N. Neimarlija 2007.
Mjerna tehnika dr. N. Zaimović Uzunović 2006.
Tehnička dokumentacija dr. S. Olević, mr. A. Talić-Čikmiš 2005.
Elementi teorije sa zbirkom zadataka iz Matematike I dr. Dž. Zečić, mr. A. Huskanović,
H. Alajbegović
2005.
Teški metali u okolišu dr. Š. Goletić 2005.
Inženjerski metalni i nemetalni materijali dr. N. Haračić 2005.
Teorija oscilacija dr. D Vukojević, mr. E. Ekinović 2004.
Elektrotehnika dr. A. Gavranović 2004.
Alatne mašine dr. S. Ekinović 2003.
Mjeriteljska infrastruktura dr. N. Zaimović-Uzunović 2003.
Obrada i deponije otpada dr. J Sredojević 2003.
Postupci obrade rezanjem dr. S. Ekinović 2003.
Cementacija čelika za zupčanike mjenjača dr. N. Haračić 2003.
Dinamika dr. D. Vukojević 2003.
Zbirka zadataka iz nauke o toploti dr. N. Neimarlija, S. Selimović 2003.
Kinematika dr. D. Vukojević 2003.
Metod konačnih elemenata dr. N. Zaimović-Uzunović, mr. S. Lemeš 2002
Obrada rezanjem dr. S. Ekinović 2001.
Termodinamika dr. N. Neimarlija 2001.
PC nije bauk III mr. S. Lemeš 2001.
Rudarska tehnologija dr. J. Sredojević 2001.
Teorija i sistemi podmazivanja dr. S. Ekinović 2000.
Obradljivost čeličnih materijala, monografija
dr. S. Ekinović 1999.
Mašine za površinsku eksploataciju dr. J. Sredojević 1998.
Osnovi konstruiranja dr. S. Olević, S. Lemeš
1998.
Teorija elastičnosti sa eksperimentalnim metodama dr. D. Vukojević 1998.
Metode statističke analize u Microsoft Excel-u dr. S. Ekinović 1997.
Teorija oscilacija dr. D. Vukojević 1997
Mjerna tehnika dr. N. Zaimović-Uzunović 1997.
Nacrtna geometrija dr. S. Olević 1997.
Statika (praktikum) dr. N. Zaimović-Uzunović, mr. N. Hodžić 1996.
Projektovanje proizvodnih sistema dr. S. Brdarević 1996.
Obrada rezanjem i alatne mašine dr. S. Brdarević 1995.
Održavanje sredstava za rad dr. S Brdarević 1994.
Engleski za studente mašinstva dr. L. Šestić 1994.
Praktikum iz mehaničkih ispitivanja metala mr. M. Komlenović, mr. V. Đukić 1993.
Termička obrada metala i legura dr. A. Hadžipašić 1993.
Materijali II dr. I. Vitez 1993.
Materijali dr. I. Vitez 1993.
Tehničko crtanje dr. S. Olević 1993.
Kinematika dr. D. Vukojević 1993,1997.
Rudarske mašine za površinsku eksploataciju dr. J. Sredojević 1993.
Osnovi robotike dr. A. Gavranović 1993.
Tehnička mehanika dr. D. Vukojević, dr. M. Ječmenica,
mr. N. Hodžić
1991.
Zbirka riješenih zadataka iz kinematike dr. N. Zaimović-Uzunović 1990.
Dinamika dr. D. Vukojević 1989,1997.
Obrada rezanjem i alatne mašine dr. S. Brdarević 1989.
Zbirka zadataka iz mehanike I (Statika) dr. N. Zaimović-Uzunović 1988.
Stohastički procesi dr. M. Zec 1988.
Nauka o toploti dr. B. Stjepović 1988.
Principi projektovanja hidrauličnih sistema dr. V. Savić 1988.
Organizacija proizvodnje dr. S. Brdarević 1987.
Mašinska hidraulika dr. V. Savić 1987.
Elektrotehnika dr. A. Gavranović 1987.
Uputstvo za izradu tehnologije kovanja sa primjerima dr. S. Ekinović 1985.
Osnovi elektrotehnike dr. A. Gavranović 1985.
Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije I i II  I. Mujkanović 1985.
Trenje, trošenje, podmazivanje dr. V. Savić 1985.
Mašinski elementi II dr. R. Kristić 1985.
Zbirka zadataka iz matematike mr. K. Subašić 1983.
Osnovi elektrotehnike dr. A. Gavranović 1981.
Tribologija dr. V. Savić 1980.