gototopgototop
Bosnian-Flag-icon
United-Kingdom-flag-icon
header-1-donji
promo_t copy
promo_b

NAJAVA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

Obavještavaju se zainteresirani da će kandidat mr. sc. Nusret Imamović, dipl. inž. maš, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: "Istraživanje prinosa bioplina u procesu anaerobne digestije čvrstog otpada iz mesne industrije", pred Komisijom u sastavu:

1. R. prof. dr. Jovan Sredojević, predsjednik
Redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. R. prof. dr. Tarik Kupusović, član
Redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
3. V. prof. dr. Nurudin Avdić, član
Vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
4. Doc. dr. Azrudin Husika, član
Docent  Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
5. R. prof. dr. Šefket Goletić, mentor i član
Redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 06. septembra (subota) 2014. godine, s početkom u 11,00 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta u Zenici

 

NAJAVA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

Obavještavaju se zainteresovani da će kandidat mr.sc. Ibrahim Plančić, dipl.ing.maš, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Istraživanje uticajnih parametara na kvalitet metalnih izradaka dobijenih postupkom istosmjernog hladnog rotacionog istiskivanja“, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović, predsjednik
Mašinski Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici, oblast: Tehnologije, mašine i alati za obradu rezanjem, predsjednik Komisije,

2. Prof.dr. Milan Jurković, član
Tehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću, oblast Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem, član,

3. Prof.dr. Safet Brdarević, član
Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici, oblast: Organizacija, upravljanje kvalitetom, član,

4. Vprof.dr. Emir Šarić, član
Mašinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, oblast: Obrada deformisanjem, član

5. Prof.dr. Himzo Đukić, mentor i član
Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru, oblast: Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem, mentor i član

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 21.jula (ponedjeljak) 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta u Zenici.

 

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-10715/14 od 22.05.2014. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-320-1956/14 od 18.06.2014.godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)
Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini traje od 23.juna/ lipnja do 04. jula/ srpnja, 2014. godine.

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 07.jula/srpnja do 09.jula/srpnja 2014.godineo čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od
01. septembra/rujna do 12. septembra/rujna 2014.godine.

Više...

 

Najava odbrane magistarskog rada

Obavještavaju se zainteresovani da će kandidat Semir Selimović, dipl.ing.maš, braniti magistarski rad pod naslovom:
"UPRAVLJANJE OTPADOM U ZAJEDNICI SA 150.000 STANOVNIKA" 

Pred komisijom u sastavu:

1. Dr. sc. Azrudin Husika, Docent Mašinskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik komisije,
2. Dr. sc. Nedim Hodžić, Vanredni profesor Mašinskog fakultet u Zenici, komentor i član komisije,
3. Dr. sc. Nagib Neimarlija, Redovni profesor Mašinskiog fakulteta u Zenici, mentor i član komisije,

dana 16. juna 2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 sati u sali broj 1101 Mašinskog fakulteta u Zenici.

Odbrana magistarskog rada je javna. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Službi sekretarijata Mašinskog fakulteta u Zenici u vremenu od 10-14 sati.
  • Find cheap canada vehicles, cars for sale usa, used vehicles, used boats for sale. Click here for more classifieds. Sell or buy your next vehicle on our classified site. Git.me Ukvehicles.net - Usedcars-uk.net - Usedboats-usa.net - Gocheapused.org
  •