gototopgototop
Bosnian-Flag-icon
United-Kingdom-flag-icon
header-1-donji
promo_t copy
promo_b

OBAVIJEST ZA KANDIDATE PRI UPISU U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA TROGODIŠNJEG STUDIJA (3+2+3) U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Obavještavaju se kandidati za upis u I godinu I ciklusa trogodišnjeg studija odsjek Opšte mašinstvo na Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini, da saglasno Odluci Senata Univerziteta u Zenici, odluka broj: 01-02-6-2187/15 od 24.06.2015. godine, te Zaključku Poslovnog kolegija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici br. 03-100-017-0524/15 od 25.06.2015. godine, prilikom prijave i upisa u I godinu navedenog studija će prijavu i upis izvršiti po Inoviranom Nastavnom planu i programu I ciklusu studija pod izmjenjenim nazivom – MAŠINSTVO.

Nakon završenog trogodišnjeg studija i izrade završnog rada završenik I ciklusa studija prema Inoviranom Nastavnom planu i programu I ciklusa studija pod izmjenjenim nazivom - Mašinstvo, umjesto dosadašnjeg naziva izlaznog zvanja – Diplomirani strukovni inženjer, stiče izlazno zvanje INŽENJER MAŠINSTVA (Engleski naziv: Bachelor of mechanical engineering) (180 ECTS).

Inovirani Nastavni plan i program I ciklusa trogodišnjeg studija MAŠINSTVO je dostupan je na sljedećem linku.
 

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI (PRVI UPISNI ROK)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini traje od 25.juna/ lipnja do 03. jula/ srpnja, 2015. godine.

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 06.jula/srpnja do 08.jula/srpnja 2015.godine o čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od 01. septembra/rujna do 11. septembra/rujna 2015.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Više...

 

ZBIRKA ISPITNIH ZADATAKA IZ TEHNIČKOG CRTANJA S NACRTNOM GEOMETRIJOM

Predstavljamo Vam novi univerzitetski udžbenik: Zbirka ispitnih zadataka iz tehničkog crtanja s nacrtnom geometrijom. Knjiga je namijenjena studentima Mašinskog fakulteta u Zenici, koja po sadržaju odgovara nastavnom planu i programu istoimenog predmeta, a mogu je koristiti i studenti, prije svega, tehničkih fakulteta, kao i učenici gimnazija i nekih stručnih škola, kao test uspješnog savladavanja gradiva iz konstruktivne geometrije i tehničkog crtanja.

Više...

 

Anketa za studente - Visoko obrazovanje i mogućnosti na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana

Odjel za obrazovanje i kulturu pri Delegaciji Europske Komisije poziva diplomirane studente da popune upitnik u cilju istraživanja Visoko obrazovanje i mogućnosti na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana. Upitnik se nalazi na slijedećem linku: https://lse.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8Hrl7yMSqfbc2dT

Preliminarni rezultati na osnovu podataka prikupljenih tokom maja/svibnja će biti analizirani početkom juna/lipnja dok će se odgovori na upitnik prikupljati i cijeli juni/lipanj za konačni izvještaj.