gototopgototop
Bosnian-Flag-icon
United-Kingdom-flag-icon
header-1-donji
promo_t copy
promo_b

edukativno predavanje: prevencija grlića maternice

Poštovani STUDENTI/STUDENTICE!

Obavještavamo Vas da će se dana 16.01.2015. godine (petak) u 12:00 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici održati

EDUKATIVNO PREDAVANJE
NA TEMU

PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERNICE

NAVEDENA TEMA IMA CILJ PODIZANJA SVIJESTI O ZNAČAJU PREVENCIJE MEĐU POPULACIJOM MLADIH

Predavanje će održati stručno osoblje ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZE-DO KANTONA

 

POSJETA HOLANDSKIH STUDENATA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI

U smislu nastavka aktivnosti u okviru međunarodne saradnje kompanije Jumbo/Groenewegen i Univerziteta Avans iz Holandije, kompanije BME iz BiH, te Centra za inovativnost i preduzetništvo UNZE-a dana 08.01.2015. godine tri studenta Univerziteta Avans (Dirk Janssen, Job de Hand i Teum van Linden) su bili u radnoj posjeti Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zajedno sa predstavnikom kompanije BME gosp. Nerminom Huskićem. Studenti iz Holandije se nalaze u sedmodnevnoj posjeti BiH.

Više...

 

Ponovo pokrenut rad alumni mreže

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici je okupljanjem predstavnika svih generacija nekadašnjih studenata ponovno pokrenuo osnivanje i rad “Alumni mreže” fakulteta. Prvim inicijalnim sastankom u amfiteatru Mašinskog fakulteta alumniji (pogonski inženjeri, diplomanti, magistranti, doktoranti) iz prethodnih 37 generacija iskazana je želja da se jednom pokrenuti pa zaustavljeni posao nastavi.

Više...

 

KONKURS/NATJEČAJ DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI (Magistarski studij)

Konkurs/Natječaj –drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2014/2015. godini traje od: 18. decembra/prosinca 2014. godine  do 31. januara/siječnja  2015. godine.
Pravo učešća na Konkurs/Natječaj imaju:

-državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 240 ECTS bodova,
- i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje  je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se po okončanju postupka rangiranja kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na oglasnoj ploči Mašinski fakultet Univerzitetu u Zenici.

Više...